dcsimg
เกี่ยวกับเรา  |  ข่าวสารและกิจกรรม  |  ค้นหาสาขา  |  ติดต่อเรา เทสโก้ โลตัส
TH/EN
หน้าแรก / ประกันภัย / ประกันภัยการเดินทาง
หน้าแรก / ประกันภัย / ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง

เจ็บป่วย อุ่นใจได้ทั่วโลก รับฟรีบัตรของขวัญ Central มูลค่าสูงสุด 500 บาท* 1 ม.ค. 59 – 31 พ.ค. 60

เจ็บป่วย อุ่นใจได้ทั่วโลก

รับฟรี บัตรของขวัญ Central มูลค่าสูงสุด 500 บาท*

 

ซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ แผนใดก็ได้ พิเศษสุด สำหรับ ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี แผนใดก็ได้ รับฟรี บัตรของขวัญ Central มูลค่า 500 บาท (เบี้ยเริ่มต้นเพียง 3,837 บาท)

 

แผนรายเที่ยว :

 

• เบี้ยประกันภัย 450 – 1,199 บาท รับฟรี บัตรของขวัญ Central มูลค่า 100 บาท

• เบี้ยประกันภัย 1,200 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรของขวัญ Central มูลค่า 300 บาท

 

 

1 ม.ค. 59 – 31 พ.ค. 60

 

 

สามารถดูข้อมูลสรุปความคุ้มครองและกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศได้ที่นี่
กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Travel Guard
สรุปความคุ้มครอง Travel Guard

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

1 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6 5,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000  
2 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA1 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000  
3 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2 250,000 150,000 70,000 40,000  
4 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11 250,000 150,000 70,000 -  
5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 25,000 15,000 7,000 -  
6 ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28 500 300 200 100  
7 ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : TA7&TA8 จ่ายตามจริง 4,000,000 2,000,000 2,000,000  
8 ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000  
9 ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง -  
10 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้
เครื่องบิน : TA17
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง -  
11 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19 6,000 4,000 - -  
12 ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20 60,000 40,000 30,000 -  
13 ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21 25,000 25,000 10,000 -  
14 ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23 30,000 20,000 - -  
15 ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24 35,000 25,000 2,500 -  
16 ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25 15,000 10,000 5,000 -  
17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32 35,000 25,000 2,500 -  
18 ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29 20,000 10,000 - -  
19 ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30

 

25,000 20,000 15,000 -  

เงื่อนไข*

• ซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์รายเที่ยว แผนใดก็ได้ สำหรับ เบี้ยประกันภัย 450 – 1,199 บาท รับฟรี บัตรของขวัญ Central มูลค่า 100 บาท หรือสำหรับเบี้ยประกันภัย 1,200 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรของขวัญ Central มูลค่า 300 บาท
• ซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์รายปี แผนใดก็ได้ รับฟรี บัตรของขวัญ Central มูลค่า 500 บาท (เบี้ยเริ่มต้นเพียง 3,837 บาท)
• เฉพาะการซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tescolotusfs.com หรือ ผ่าน call center 1712 กด 1 กด 2 (สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินเสร็จสิ้นผ่านเว็บไซต์ หรือผ่าน call center เท่านั้น)
• ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2560
• สงวนสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์
• ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรทางไปรษณีย์ ภายใน 45 วันหลังจากจบรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ ความผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรของขวัญไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
• เบี้ยประกันที่ต่ำกว่า 450 บาท ไม่ได้รับบัตรของขวัญ Central
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด กรณีเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• รับประกันภัยโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

 

หมายเหตุ:

• ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
• ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
• ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
• ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม
ให้บริการโบรคเกอร์ประกันภัยโดยบริษัท เทสโก้ เจเนรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด