Summer Surprise ผ่อนแอร์ ที่เทสโก้ โลตัส

ผ่อนแอร์ 0%25 ที่เทสโก้ โลตัส ผ่านบัตรสินเชื่อ เทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

Summer Surprise ลดสูงสุด 20%*

ผ่อน 0%* แอร์ที่ร่วมรายการ 
บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน​

พิเศษ รับเครดิตเงินคืนเมื่อผ่อนแอร์ที่ร่วมรายการ
จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท**/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

• ยอดผ่อนชำระ 12,000 ขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น นาน10เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
• ยอดผ่อนชำระ 25,000 ขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น นาน10เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. ผ่าน SMS โดยพิมพ์ SUM เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*เงื่อนไข :

• สินค้าลดราคาสูงสุด20%เป็นไปตาม เทสโก้ โลตัส กำหนด โปรดสอบถามราคาสินค้า ณ จุดขาย
• บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ผ่อนชำระแอร์ที่ร่วมรายการอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน 
• โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ

**เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน : 

• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนจากยอดผ่อนชำระแอร์ที่ร่วมรายการตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น และผ่อนชำระนาน 10 เดือนขึ้นไป
• เฉพาะการผ่อนแอร์ที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 28 ก.พ.  62 – 31 พ.ค. 62 ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
• รายการเครดิตเงินคืนรายการส่งเสริมการขายนี้ งดร่วมเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนผ่านทาง UCHOOSE หรือ SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการเท่านั้น
• ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง จะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกฯ บัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการตลาด (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีตรวจพบว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง   
• สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก