ผ่อนผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผ่อน 0%25 สูงสุด 3 เดือน* ผ่านบัตรสินเชื่อพรีเมียร์

ผ่อนสบายๆ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง 

บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน*
เมื่อรวมยอดผ่อนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 
(ยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการ เฉพาะร้านขายยาที่เทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น)

1 ต.ค - 31 ธ.ค. 60

*เงื่อนไข :

*เงื่อนไขการผ่อนชำระ: บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ผ่อน0% นาน 3 เดือน* เมื่อรวมยอดผ่อนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ผ่อนขั้นต่ำ 300 บาท/เดือน)
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด   
• สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก