ซื้อประกันชีวิตแผนประกันซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 15/7*

โปรโมชั่นประกันชีวิตแผนประกันซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 15/7 เทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์ประกันภัย

ออมเงินแบบสบายๆ รับผลตอบแทนที่แน่นอน
รับ! กระเป๋า Elle Homme Sport Bag มูลค่า 2,390 บาท 


เมื่อซื้อประกันชีวิตแผนประกันซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 15/7 สำหรับความคุ้มครองแผน 100,000 บาทขึ้นไป เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อและชำระผ่านบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส วีซ่าผ่านช่องทางโทรศัพท์

ความคุ้มครองโดยสรุปของแผนประกันซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 15/7
• การันตีเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีที่ 2 ถึงปีที่ 15 
• รับผลประโยชน์การออมตลอดสัญญา ขั้นต่ำ 266%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• โอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 7 เป็นต้นไป
• รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุด 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในปีแรก
• รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท 

สนใจซื้อโทร. 02-232-9977


ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2560 ถึง 31 ส.ค. 2560
และมีผลบังคับภายในวันที่ 31 ต.ค. 2560 

อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์ คลิก >

เงื่อนไข 

1. เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ 
2.ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 
*สำหรับความคุ้มครองแผน 100,000 บาทขึ้นไป 
**ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
***เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อและชำระผ่านบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส วีซ่าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2560 ถึง 31 ส.ค. 2560 และมีผลบังคับภายในวันที่ 31 ต.ค. 2560 โดยของสมนาคุณจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ในใบคำขอเอาประกันชีวิตภายใน 90 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก