เจ็บป่วย อุ่นใจได้ทั่วโลก

ประกันภัยการเดินทาง เทสโก้โบรคเกอร์

เจ็บป่วย อุ่นใจได้ทั่วโลก

"ซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ แผนใดก็ได้"

 พิเศษสุด สำหรับ ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี 
 แผนใดก็ได้ เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,837 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท 

 แผนรายเที่ยว : 
 เบี้ยประกันภัย 450 1,199 บาท รับฟรี บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท 
 เบี้ยประกันภัย 1,200 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาท 
เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยเดินทางผ่านเว็บไซต์ www.tescolotusfs.com หรือผ่าน call center 1712 กด 1 กด 2
 

 

**เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันล์ โบรคเกอร์ จำกัด
 รับประกันภัยโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

 

สามารถดูข้อมูลสรุปความคุ้มครองและกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศได้ที่นี่

   กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Travel Guard

   สรุปความคุ้มครอง Travel Guard

*เงื่อนไข

•ซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์รายเที่ยว แผนใดก็ได้ สำหรับ เบี้ยประกันภัย 450 – 1,199 บาท รับฟรี บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท หรือสำหรับเบี้ยประกันภัย 1,200 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาท
•ซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์รายปี แผนใดก็ได้ เบี้ยประกันภัย 3,837 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท 
 • เฉพาะการซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tescolotusfs.com หรือ ผ่าน call center 1712 กด 1 กด 2 (สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินเสร็จสิ้นผ่านเว็บไซต์ หรือผ่าน call center เท่านั้น)
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560 
 • สงวนสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรทางไปรษณีย์ ภายใน 45 วันหลังจากจบรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และ ความผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัตรของขวัญไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 • เบี้ยประกันที่ต่ำกว่า 450 บาท จะไม่ได้รับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด กรณีเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • รับประกันภัยโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

หมายเหตุ:

• ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
• ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
• ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
• ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดย บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก