เตรียมพร้อมทุกการเดินทางด้วยประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง เทสโก้โบรคเกอร์


เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง กับ เทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์ประกันภัย 
รับฟรี! บัตรกำนัล Starbucks 700 บาท*

 

 
มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพ พร้อมศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ พยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง เครือข่ายกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ดูแลคุณด้วยภาษาไทยและภาษาอื่นๆ รวม 28 ภาษา  ในระหว่างที่คุณเดินทางและอยู่ในต่างประเทศ วางใจได้เมื่อคุณเดินทาง ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ ที่ใด

• คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ครบแบบหายห่วง 
(ตัวอย่างสำหรับแผนความคุ้มครอง Plan A)
• คุ้มครองการเลื่อน / การบอกเลิก / การยกเลิก และความล่าช้าในการเดินทาง
• หมดกังวลค่ารักษาพยาบาล ทั้งในต่างประเทศและที่ประเทศไทย
• วีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
• กระเป๋าเดินทางสูญเสีย / เสียหาย / ได้ล่าช้า เราก็คุ้มครอง
 (ยกเว้นแผนความคุ้มครอง Plan D)
• สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เครือข่ายทั่วโลก บริการด้วยภาษาไทย
 
รับประกันภัยโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
*เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด


สามารถดูข้อมูลสรุปความคุ้มครองและกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศได้ที่นี่

 

   กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Travel Guard

 

   สรุปความคุ้มครอง Travel Guard

เงื่อนไข

• ซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว ขำระเบี้ยประกันภัย 483 - 999 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท หรือชำระเบี้ยประกันภัย 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 300 บาท
• ซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี ชำระเบี้ยประกันภัย 3,837 บาทขึ้นไป แผนใดก็ได้ รับฟรี บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 700 บาท
• ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
• เบี้ยประกันที่ต่ำกว่า 483 บาท จะไม่ได้รับบัตรกำนัล Starbucks
• สงวนสิทธิ์รับบัตรกำนัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์
• บัตรกำนัลจะถูกจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย ภายใน 45 วันหลังจากจบรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และความผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตกำนัลไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• รับประกันภัยโดยบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด กรณีเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ:

• อายุที่รับประกันภัย
รายเที่ยว  
o แผน A และแผน B : อายุระหว่าง 15 – 75 ปี
o แผน C และแผน D : แรกเกิด – 85 ปี
รายปี : อายุระหว่าง 15 – 75 ปี

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก