สมัครประกันภัยของซิกน่า (ประกันภัยอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ)

สมัครประกันภัยของซิกน่า แผนใดก็ได้ เทสโก้ โบรคเกอร์

สมัครประกันภัยของซิกน่า (ประกันภัยอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ)


พิเศษ! สมัครประกันภัยอุบัติเหตุ หรือ ประกันสุขภาพของซิกน่า (ประกันอุบัติเหตุ PA200  และสบาย 299 ไม่ร่วมรายการ) 
เมื่อมีเบี้ยประกันภัยทั้งปีของทุกกรมธรรม์* ที่ซื้อในวันเดียวกันครบตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป 
รับฟรี กระเป๋าเดินทาง บีดั๊กและบั๊ฟฟี่* ขนาด 12 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 3,990 บาท

รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ประกันภัย ที่เทสโก้ โลตัส หรือ โทร 1712 กด 1 กด 2 

*ประกันภัยที่ร่วมรายการ (สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละแผนได้)
• ประกันภัยอุบัติเหตุ
  ○ แผน PA สุดคุ้ม 360 องศา
  ○ แผน PA สุดคุ้มคูณ 2
  ○ แผนเจ็บนิดก็ยิ้มได้
  ○ แผนเทคแคร์ ซีเนียร์
  ○ แผนแฟมิลี่ เลิฟเวอร์
• ประกันภัยชดเชยรายได้
  ○ แผนแฮปปี้ เบบี้
  ○ แผนแฮปปี้ คิดส์
  ○ แผนเฮลตี้ รีฟันด์
• ประกันภัยโรคร้ายแรง
  ○ แผนมะเร็งพร้อมจ่าย
  ○ แผน 5 โรคร้ายคลายกังวล

1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

*เงื่อนไข : 

• ของสมนาคุณตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยซิกน่าแผนใดก็ได้ (ยกเว้นประกันอุบัติเหตุ PA200  และสบาย 299 ไม่ร่วมรายการ) โดยมีเบี้ยประกันภัยทั้งปีของทุกกรมธรรม์ที่ซื้อในวันเดียวกันครบตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางบีดั๊กและบัฟฟี่  ขนาด 12 นิ้ว 1 ใบ 
• ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายเดือน/ราย 3 เดือน/ราย 6 เดือน/รายปี   
• ลูกค้าสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์
• ยอดที่นำมาสะสมเพื่อรับของสมนาคุณเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและยังมีผลความคุ้มครองอยู่จนถึงวันที่บริษัทจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบคำขอเอาประกันภัยภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย
• ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ประกันภัย หรือโทร 1712 กด 1 กด 2
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ :

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
• รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ซิกน่าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก