ประกันภัยอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ (Cigna)

สมัครประกันภัยอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ (Cigna) ที่ เทสโก้ โบรคเกอร์ ประกันภัย

สมัครประกันภัยอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ (ซิกน่า)

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพซิกน่า ผ่านเทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ยกเว้นประกันอุบัติเหตุแผน PA200  และสบาย 299 ไม่ร่วมรายการ)

• ซื้อประกันภัยโรคร้ายแรง แผนแคนเซอร์ ฟิกซ์ 10 และ  แผน 5 โรคร้ายคลายกังวล เบี้ยประกันภัยทั้งปีรวมทุกกรมธรรม์ ที่ซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป
หรือ
• ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ เบี้ยประกันภัยทั้งปีรวมทุกกรมธรรม์ ที่ซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป

รับ กระเป๋า Bossini Bag 1 ใบ : ขนาด  19 x 10 x 11 นิ้ว มูลค่า 2,590 บาท* 

รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สามารถซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ประกันภัย หรือ โทร 02 627 8888

*ประกันภัยที่ร่วมรายการ (สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละแผนได้)
• ประกันภัยอุบัติเหตุ
  ○ แผน PA สุดคุ้ม 360 องศา
  ○ แผน PA สุดคุ้มคูณ 2
  ○ แผนเจ็บนิดก็ยิ้มได้
  ○ แผนเทคแคร์ ซีเนียร์
  ○ แผนแฟมิลี่ เลิฟเวอร์
• ประกันภัยชดเชยรายได้
  ○ แผนแฮปปี้ เบบี้
  ○ แผนแฮปปี้ คิดส์
  ○ แผนเฮลตี้ รีฟันด์
• ประกันภัยโรคร้ายแรง
  ○ แผนมะเร็งพร้อมจ่าย
  ○ แผน 5 โรคร้ายคลายกังวล
  ○ แผนมะเร็งแคนเซอร์ ฟิกซ์ 10

* เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

• ของสมนาคุณตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพซิกน่า ผ่านเทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด(ยกเว้นประกันอุบัติเหตุแผน PA200  และสบาย 299 ไม่ร่วมรายการ) มีเบี้ยประกันภัยทั้งปีของทุกกรมธรรม์ที่ซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป หรือซื้อประกันภัยโรคร้ายแรงซิกน่า แผนแคนเซอร์ ฟิกซ์ 10 และแผน 5 โรคร้ายคลายกังวล เบี้ยประกันภัยทั้งปีรวมทุกกรมธรรม์ ที่ซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป รับ กระเป๋า Bossini Bag 1 ใบ 
• สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ใบ / 1 ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และจะไม่สามารถรับของสมนาคุณ และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรายการอื่นได้อีก
• ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายเดือน/ราย 3 เดือน/ราย 6 เดือน/รายปี และแบบเงินสดหรือบัตรเครดิต 
• เบี้ยประกันภัยที่นำมาสะสมเพื่อรับของสมนาคุณเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและยังมีผลความคุ้มครองอยู่จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบคำขอเอาประกันภัยหลังจบรายการส่งเสริมการขาย 90 วัน
• ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ :

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
• รับประกันภัยโดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ซิกน่าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
• ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก