โหลด รูด รับ กับ U Choose

สอประชาสมพนธ-UChoose-Dining.jpg

ลงทะเบียน UChoose พร้อมรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน 100 บาท*

โหลด และลงทะเบียน UChoose
รูด ในหมวดร้านอาหาร ใช้จ่ายสะสมครบ 1,500 บาท (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม)
รับ เครดิตเงินคืน 100 บาท* (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS  พิมพ์ UCH (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 (สงวนสิทธิ์คำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันจากระบบแล้วเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ)

*เงื่อนไข :

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนผ่านทาง SMS โดยสมบูรณ์และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 – 31 พ.ค. 62 โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะรายการในหมวดร้านอาหาร ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อดาวน์โหลด และลงทะเบียนใช้งาน UChoose และมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,500 บาท ในหมวดร้านอาหาร (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1 เม.ย. 62 – 31 พ.ค. 62 
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ดาวน์โหลด และลงทะเบียนใช้งาน UChoose โมบายแอปพลิเคชั่นรายใหม่ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมี UChoose โมบายแอปพลิเคชัน และยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของท่าน
• ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก