ประกันรูดก่อน คุ้มก่อน!

ซื้อประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,250 บาท/เดือน* ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ประกันรูดก่อน คุ้มก่อน!

ซื้อประกันกับ”เทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์” ที่เทสโก้ โลตัส หรือ โทร 1712(1) สะสมครบ / เดือน

รูดเต็ม รับเครดิตเงินคืน

รับเพิ่ม
เมื่อเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน(3)

6,000 บาท

100

100

12,000 บาท

200

200

18,000 บาท

300

300

24,000 บาท

400

400

30,000 บาท

500

500

 

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน)
หรือ

ซื้อประกันกับ “นายหน้า ตัวแทนอื่นๆ หรือบริษัทประกัน”(2)
สะสมครบ / เดือน

รูดเต็ม รับเครดิตเงินคืน

รับเพิ่ม
เมื่อเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน(3)

20,000 บาท

250

250

40,000 บาท

500

500

60,000 บาท

750

750

80,000 บาท

1,000

1,000

100,000 บาท

1,250

1,250

 

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนรายการรูดเต็มจำนวนสูงสุด 1,250 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 1,250 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน)

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. ลงทะเบียนก่อนทำรายการ ครั้งแรกครั้งเดียว ฟรี ผ่าน U Choose โมบายแอพ หรือ พิมพ์ PK1 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่ง SMS ไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 พ.ค.-31 ก.ค. 61

*เงื่อนไข


• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน U Choose โมบายแอพ หรือผ่านระบบ SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค.61 โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะรายการชำระเบี้ยประกันทุกประเภทแบบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้ 

(1) รับเครดิตเงินคืนสูงสุดจากการชำระเบี้ยประกันกับเทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์ ประกันภัย และเทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์ ประกันชีวิต 500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน (เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 บาท / เดือน) และไม่เกิน 1,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 1,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รวมสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสูงสุดภายใต้เงื่อนไข (1) ไม่เกิน 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

(2) รับเครดิตเงินคืนสูงสุดจากการชำระเบี้ยประกันกับนายหน้า ตัวแทนอื่นๆ หรือบริษัทประกัน 1,250 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน (เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม 100,000 บาท / เดือน) และไม่เกิน 3,750 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 1,250 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 3,750 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• สงวนสิทธิ์ไม่สามารถนำยอดชำระเบี้ยประกันกับเทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์ ประกันภัย และเทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์ ประกันชีวิต ภายใต้เงื่อนไข (1) มาคำนวณรวมได้
• รวมสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด ภายใต้เงื่อนไข (2) ไม่เกิน 7,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• จำกัดเครดิตเงินคืนจากยอดชำระเบี้ยประกันและการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนภายใต้เงื่อนไข (1) และ (2) รวมสูงสุด ไม่เกิน 10,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

(3) สำหรับการเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน 
• ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล และขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาผ่อนชำระรายเดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.55% - 0.84% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3-10เดือน
• สามารถรวมยอดรายการได้เมื่อรายการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อรายการ และยอดรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท เพื่อการเปลี่ยนยอดให้เป็นแบ่งจ่ายรายเดือน
• อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
• สามารถทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 15 ส.ค. 61
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิต ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ

เงื่อนไขรวม 


• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับ เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายภายใน 90 วัน หลังจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 120 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้ และสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ  ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ จะเรียกคืนเครดิตเงินคืนหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามมูลค่าเครดิตเงินคืนที่สมาชิกบัตรฯ ได้รับหากมีการยกเลิกยอดใช้จ่ายในภายหลัง
• สิทธิการลดหย่อยภาษีได้จากการทำประกันชีวิตเท่านั้น และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการในฐานะนายหน้าประกันภัย และ บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก