ความสุขส่งท้ายปี กระเช้าของขวัญเทสโก้โลตัส

กระเช้าของขวัญเทสโก้ โลตัส รูดเต็มรับเครดิตเงินคืน 36% ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส วีซ่า

รูดเต็มจำนวน รับคืนรวมสูงสุด 36%*

เมื่อช้อปกระเช้าของขวัญเทสโก้โลตัส ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ดด้านหลังบัตร ที่เทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ

กระเช้าที่ร่วมรายการได้เเก่ หมวดกระเช้าของขวัญเทสโก้ โลตัส เท่านั้น 
ยกเว้น กระเช้ารังนก, ซุปไก่สกัด, กระเช้าเปปทีน, กระเช้าผลไม้ และสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาด ที่เทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ
• รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นใดที่บริษัทจัดขึ้นในระหว่าง 29 พ.ย.61 - 2 ม.ค. 62 ได้                       
• สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 
• เมื่อมียอดซื้อกระเช้าของขวัญเทสโก้โลตัสที่ร่วมรายการ แบบชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ด ยอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
 

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ พิมพ์ GBK เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 บัตร ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*เงื่อนไขเมื่อชำระเต็มจำนวน

*เงื่อนไขเมื่อชำระเต็มจำนวน รับคืนรวมสูงสุด 36%
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนทาง U Choose หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 61 - 2 ม.ค. 62 
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น  

(1) รับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส 
• กระเช้าที่ร่วมรายการได้แก่ หมวดของขวัญกระเช้าปีใหม่ของเทสโก้ โลตัส เท่านั้น (มูลค่าสินค้าแอลกอฮอล์ (ถ้ามี) จะไม่นำไปคิดคำนวณในการให้บัตรของขวัญ)
• ท่านสามารถแลกรับบัตรของขวัญได้ที่เทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เท่านั้น ยกเว้น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, เทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ตามเวลาการเปิด-ปิด บริการของแต่ละสาขา 
• การแลกรับคำนวณจากยอดซื้อกระเช้าของขวัญที่ร่วมรายการใน 1 ใบเสร็จเท่านั้น และลูกค้าจะต้องรับบัตรของขวัญในวันและสาขาที่ตรงตามใบเสร็จเท่านั้น (ไม่สามารถรวมใบเสร็จเพื่อแลกรับบัตรของขวัญได้) 
• ยกเว้น กระเช้ารังนก, กระเช้าซุปไก่สกัด, กระเช้าเปปทีน, กระเช้าผลไม้ และสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์  ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดรับบัตรของขวัญ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ให้บริการรับบัตรของขวัญเทสโก้ โดยบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 

(2) รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
• กระเช้าของขวัญเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ยกเว้น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, เทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ตามเวลาการเปิด-ปิด บริการของแต่ละสาขา
• สงวนสิทธิ์ กระเช้าของขวัญเทสโก้ โลตัส บางสาขาจำกัดเฉพาะรุ่นสินค้าที่ร่วมรายการ เท่านั้น 
• บริษัทฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกบัตรหลักหลังจบรายการส่งเสริมการตลาดภายใน 90 วันทำการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดเพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
• รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นใดที่บริษัทจัดขึ้นใน ระหว่าง 29 พ.ย. 61 - 2 ม.ค. 62 ได้ 
• สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เป็นสำคัญ 
• ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปหรือใบเสร็จที่ระบุรุ่นสินค้ากระเช้าของขวัญ ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีจำเป็น หรือไม่ได้รับเครดิตเงินคืน 
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือ คืนสินค้าในภายหลัง โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้  
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด  

รับปกติทุกวัน คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5% : คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนปกติ 2.5% สำหรับสมาชิกบัตรคลาสสิคและบัตรทอง (ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาทได้รับ 4 คะแนนเทสโก้ โลตัส วีซ่า และ แต้มสะสมคลับการ์ด 10 คะแนน), คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนปกติ 3.5% สำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม (ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาทได้รับ 6 คะแนนเทสโก้ โลตัส วีซ่า และ แต้มสะสมคลับการ์ด 10 คะแนน) จากยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัสไม่เกิน 15,000 บาทแรกต่อรอบบัญชี และรับคูปองเงินสดคืน 1.5% สำหรับทุกประเภทบัตรจากยอดใช้จ่ายที่เกิน 15,000 บาทแรกต่อรอบบัญชี 
• โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusfs.com/th/Product/CreditCard/platinum.html

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก