ช้อปสุดคุ้ม คืนสุดฟิน ที่เทสโก้ โลตัส และเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์

ช้อปสุดคุ้ม คืนสุดฟิน รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 6%* ที่เทสโก้ โลตัสทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ให้นักช้อปรูดสุดฟิน
รับสิทธิประโยชน์
สูงสุด 6%* เมื่อช้อปที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาและเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์

ช้อปผ่านบัตรฯ คู่หมายเลขคลับการ์ด
รับปกติ คูปองเงินสดคลับการ์ด
คืนสูงสุด 3.5%* ทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท (ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)

รับเพิ่ม เครดิตเงิน
คืนสูงสุด 2.5%*
เมื่อช้อปครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 20,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)


• สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียน ก่อนทำรายการ พิมพ์ MID วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์)

*เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 6% :

​• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน ก่อนทำรายการ ทาง U Choose หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.62 – 31 ก.ค.62 
​• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น 
รับปกติคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขคลับการ์ด ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเทสโก้ โตัส วีซ่า โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusfs.com  
รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 2.5% ​• เมื่อช้อปครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป  รับเครดิตเงินคืน 50 บาท จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 20,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์, เทสโก้ โลตัส ตลาด และ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 
​• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
​• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น 
​• บริษัทฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกบัตรหลักหลังทำรายการภายใน 5 วันทำการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
​• หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
​• สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค,ยอดจากการซื้อกองทุนรวม,การซื้อประกันทุกประเภท,การผ่อนชำระสินค้า,การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า,การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น,ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า,ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้,ค่าธรรมเนียมรายปี,ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย,ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 
​• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในภายหลัง โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
​• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
​• บริษัทฯ จะเรียกคืนหรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
• โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 
​• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
​• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
​• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก