ผ่อนจัดให้ 0%* นาน 3 เดือน ทุกชิ้นทั้งห้าง

ผ่อนจัดให้ 0%* นาน 3 เดือน ทุกชิ้นทั้งห้าง

ผ่อนทุกชิ้นทั้งห้าง รูดก่อนเลือกผ่อนทีหลัง 0%* นาน 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า


ทำรายการผ่อนวันนี้ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท** เมื่อเปลี่ยนยอดใช้จ่ายปกติเป็นผ่อนจ่ายรายเดือน
สงวนสิทธิ์การทำรายการผ่อนชำระรายเดือนสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ และยอดรวมสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อรอบบัญชี
ผ่านแอป UChoose หรือระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ที่ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1712 กด 1 กด 6 ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 15 ธ.ค. 61 - 15 มี.ค. 62 

ดาวน์โหลดแอพ U CHOOSE และติดตั้งได้ง่ายๆ ผ่าน App store หรือ Play store ก็เริ่มใช้งานได้ทันที
app-store.pngicon-android.png

เงื่อนไขการทำรายการผ่อนจัดให้ 0% นาน 3 เดือน และเงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

*เงื่อนไขการทำรายการผ่อนจัดให้ 0% นาน 3 เดือน
• ยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัสสามารถทำรายการผ่อนจัดให้ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ และยอดรวมต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาทต่อครั้ง โดยขอสงวนสิทธิ์ยอดรวมสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อรอบบัญชี
• โดยยอดที่นำมาเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระ จะต้องเป็นยอดที่ใช้จ่ายในเทสโก้โลตัสทุกสาขา และเทสโก้โลตัส ช้อป ออนไลน์ เท่านั้น ยกเว้นร้านค้าเช่า, เพาเวอร์บาย และสินค้าที่ไม่สามารถร่วมรายการได้
• ยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ และนมผงเด็กสูตร 1,2
• คะแนนสะสมที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะถูกหักคืนเฉพาะรายการที่เปลี่ยนเป็นผ่อนชำระ 0% จัดให้สำเร็จเท่านั้น โดยยังคงได้รับคะแนนจากคลับการ์ดตามปกติ
• สามารถเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระ 0% จัดให้ ได้ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 1 วัน
• สมาชิกบัตรฯสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 3 เดือน
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข รายการผ่อนชำระให้กลับมาเป็นรายการปกติ หากบริษัทฯได้ดำเนินการทำรายการผ่อนจัดให้ 0% นาน 3 เดือนแล้วทุกกรณี
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 15 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62
• เงื่อนไขการผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯเท่านั้น
• กรณีที่คืนสินค้าที่ร้านค้ากรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการผ่อนชำระ หลังจากสมาชิกบัตรฯติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ และคำตัดสินบริษัทฯถือเป็นที่สุด
• การอนุมัติการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนผ่อนจัดให้ 0% นาน 3 เดือน
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนยอดใช้จ่ายปกติที่เทสโก้โลตัสทุกสาขา และเทสโก้โลตัส ช้อป ออนไลน์ เท่านั้น (ยกเว้นร้านค้าเช่า,เพาเวอร์บาย สินค้าที่ไม่สามารถร่วมรายการได้ สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ และนมผงเด็กสูตร 1,2) เป็นรายการผ่อนชำระรายเดือนสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการและยอดรวมสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อรอบบัญชี ผ่านแอป UChoose หรือระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ที่ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1712 กด 1 กด 6
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 15 ธ.ค. 61 - 15 มี.ค. 62
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบเครเดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรฯที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ

• บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ขอยกเว้นการนำยอดจากการชำระเงินซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมทุกประเภท มาทำรายการแบ่งชำระรายเดือน ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59 เป็นต้นไป
• อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาผ่อนชำระรายเดือน และองค์ประกอบอื่นๆตามเงื่อนไขของบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% - 0.84% ต่อเดือน
• สามารถรวมยอดรายการได้เมื่อรายการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อรายการ และยอดรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท เพื่อการเปลี่ยนยอดให้เป็นแบ่งจ่ายรายเดือน
• อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
• สมาชิกบัตรฯสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3-10 เดือน
• เงื่อนไขการผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯเท่านั้น
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ และคำตัดสินบริษัทฯถือเป็นที่สุด
• การอนุมัติการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก