โปรโมชั่นบัตรเครดิต กิน รูด รับ

ลดสูงสุด 50% กิน รูด รับ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

 

ต่อที่ 1 : ลดสูงสุด 50%* ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 100 บาท** เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (หลังหักส่วนลดต่อที่ 1)    

(จำกัด 200 บาท/บัญชีบัตร/เดือน และไม่เกิน 600 บาท/บัญชีบัตร ตลอดรายการ “กิน รูด รับ”)
 

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ก่อนทำรายการ ครั้งแรก ครั้งเดียว พิมพ์ DIN วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 มี.ค. - 31 พ.ค. 61

*/** เงื่อนไข :


• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น  
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• สิทธิพิเศษต้องชำระผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า เท่านั้น 
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หลังหักส่วนลดต่อที่ 1
• จำกัดมอบเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และไม่เกิน 600 บาท/บัญชีบัตรหลักตลอดรายการ “กิน รูด รับ”
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการและได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันนับจากวันที่สมาชิกบัตรฯ ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัตรหลักเท่านั้น)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือสมาชิกบัตรปฎิเสธการชำระเงินในภายหลัง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือ บริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก