ช้อปผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าใช้คู่คลับการ์ด

ช้อปผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าใช้คู่คลับการ์ด ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์

รับปกติทุกวัน* รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ดทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท (ตามสิทธิประโยชน์หลัก)

รับเพิ่มตามในเดือนวันที่กำหนด*
เมื่อช้อปครบทุก2,000บาท/เซลล์สลิป (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 4,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
เฉพาะยอดใช้จ่ายในเดือนที่กำหนด ( 4 ต.ค.61 - 30 ธ.ค.61) ในวันดังต่อไปนี้
• เดือน ต.ค.61 เฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ ของสัปดาห์ ได้แก่ 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 
• เดือน พ.ย.61 เฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ ของสัปดาห์ ได้แก่ 1-4, 8-11,15-18, 22-25
• เดือน ธ.ค.61 เฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ ของสัปดาห์ ได้แก่ 6-9, 13-16, 20-23, 27-30

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียน ก่อนทำรายการ พิมพ์ TBD เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งSMSไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

*เงื่อนไขการรับคืนสูงสุด 5% : 

• เมื่อมียอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์, เทสโก้ โลตัส ตลาด และ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส   ครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป รับคืนสุงสุด 5% ดังนี้
รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5% : คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนปกติ 2.5% สำหรับสมาชิกบัตรคลาสสิคและบัตรทอง (ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาทได้รับ 4 คะแนนเทสโก้ โลตัส วีซ่า และ แต้มสะสมคลับการ์ด 10 คะแนน), คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนปกติ 3.5% สำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัม (ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาทได้รับ 6 คะแนนเทสโก้ โลตัส วีซ่า และ แต้มสะสมคลับการ์ด 10 คะแนน) จากยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัสไม่เกิน 15,000 บาทแรกต่อรอบบัญชี และรับคูปองเงินสดคืน 1.5% สำหรับทุกประเภทบัตรจากยอดใช้จ่ายที่เกิน 15,000 บาทแรกต่อรอบบัญชี
• โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusfs.com/th/Product/CreditCard/platinum.html 
รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1.5% ทุกประเภทบัตร : เมื่อมียอดครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 30 บาท 
เฉพาะยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในเดือนที่กำหนด ( 4 ต.ค.61 - 30 ธ.ค.61)  ดังนี้
เดือน ต.ค.61 เฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ ของสัปดาห์ ได้แก่ 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 
เดือน พ.ย.61 เฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ ของสัปดาห์ ได้แก่ 1-4, 8-11,15-18, 22-25
เดือน ธ.ค.61 เฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ ของสัปดาห์ ได้แก่ 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 
• จำกัดยอดการใช้จ่ายสุงสุด 4,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืนสูงสุด 60 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น 
• บริษัทฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกบัตรหลักหลังทำรายการภายใน 5 วันทำการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
• สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค, รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการจ่ายในภายหลัง, ยอดจากการซื้อกองทุนรวม,การซื้อประกันทุกประเภท, การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน  รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าขาย/ธุรกิจ (อาทิ ยอดใช้จ่ายที่หมวดสถานีน้ำมันและทองคำ) การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือยอดที่เกิดจากการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด 
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในภายหลัง โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก