พิเศษ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ที่เทสโก้ โลตัส

รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 7%* เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่เทสโก้ โลตัส

รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 7%*

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ด 
พิเศษ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือน ก.ย., ต.ค., พ.ย.60

เมื่อมียอดใช้จ่ายที่
• เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ที่ร่วมรายการ และ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป /เดือน
• เมื่อมียอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ตลาด ที่ร่วมรายการ ครบทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป /เดือน
• เมื่อมียอดใช้จ่ายที่เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ที่ร่วมรายการ ครบทุก 500 บาท/เซลล์สลิป /เดือน

จำกัดยอดการใช้จ่ายรวมทุกสาขาสูงสุด 15,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก/เดือน

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk

2. ผ่าน SMS ทะเบียน ก่อนทำรายการ พิมพ์ ANN เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) *ยอดการใช้จ่ายจะเริ่มนับตั้งแต่ในเดือนที่สมาชิกลงทะเบียน เท่านั้น 

1 ก.ย. - 30 พ.ย.60

*เงื่อนไขรายการ

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนทาง SMS และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับก่อนทำรายการ เท่านั้น *ยอดการใช้จ่ายจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่สมาชิกลงทะเบียน เท่านั้น
รับคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 7% ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5%  เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับ หมายเลขคลับการ์ด ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusfs.com/Product/CreditCard/platinum.html
ส่วนที่ 2 รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืนเพิ่ม 3.5% เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือน ก.ย., ต.ค., พ.ย. 60
เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ที่ร่วมรายการ และ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป เทียบเท่า 700 คะแนน (จำกัดยอดการใช้จ่ายสุงสุด 10,000 บาท หรือ 3,500 คะแนน /บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
หรือ เมื่อมียอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ตลาด ที่ร่วมรายการ ครบทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป เทียบเท่า 350 คะแนน (จำกัดยอดการใช้จ่ายสุงสุด 3,000 บาท หรือ 1,050 คะแนน บัญชีบัตรหลัก/เดือน) 
หรือ เมื่อมียอดใช้จ่ายที่เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ที่ร่วมรายการ ครบทุก 500 บาท/เซลล์สลิป เทียบเท่า 175 คะแนน (จำกัดยอดการใช้จ่ายสุงสุด 2,000 บาท หรือ 700 คะแนน บัญชีบัตรหลัก/เดือน) 
• จำกัดยอดการใช้จ่ายรวมทุกสาขาสูงสุด 15,000 บาท เทียบเท่า 5,250 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือสูงสุด 15,750 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
• บริษัทฯ จะทำการมอบคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส วีซ่า รีวอร์ดส เข้าบัญชีของสมาชิกบัตรหลักหลังทำรายการภายใน 5 วันทำการ (กรณีบัตรเสริมคะแนนสะสมจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) และเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ด ตามรอบการตัดคะแนนปกติของสมาชิกบัตรฯ โดยจะจัดส่งคูปองเงินสดให้กับสมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท
• สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.60 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมให้กับสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้คะแนนสะสมแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคะแนนสะสมคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้
• สงวนสิทธิ์งดมอบคะแนนสะสมนี้สำหรับยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการจ่ายในภายหลัง, ยอดจากการซื้อกองทุนรวม,การซื้อประกันทุกประเภท,การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก