รับเพิ่มแต้มคลับการ์ดรวมสูงสุด 300,000 แต้มรวมทุกสาขา ตลอดรายการ*

เทสโก้ วีซ่า ใช้คู่ คลับการ์ดด้านหลังบัตร รับเพิ่ม แต้มคลับการ์ดรวมสูงสุด 300,000 แต้มรวมทุกสาขาตลอดรายการ*

 

เทสโก้ วีซ่า ใช้คู่ คลับการ์ดด้านหลังบัตร รับเพิ่มแต้มคลับการ์ดรวมสูงสุด 300,000 แต้มรวมทุกสาขา ตลอดรายการ*

  ● เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป รับ 2,000 แต้มคลับการ์ด
(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บาท หรือ 50,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต,เอ็กตร้า, ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์

  ● เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป รับ 1,000 แต้มคลับการ์ด
(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 30,000 บาท หรือ 30,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/เดือน ที่เทสโก้ โลตัส ตลาด

  ● เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 500 บาท/เซลล์สลิป รับ 500 แต้มคลับการ์ด
(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 20,000 บาท หรือ 20,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/เดือน ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

*จำกัดยอดการใช้จ่ายรวมทุกสาขาสูงสุด 100,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ แต้มคลับการ์ดรวมสูงสุดทุกสาขา 100,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และรวมทุกสาขาสูงสุด 300,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือสูงสุด 300,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียน เข้าร่วมรายการ พิมพ์ CCP วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777  รอรับข้อความยืนยันจากระบบ *ยอดการใช้จ่ายจะเริ่มนับตั้งเเต่ในเดือนที่สมาชิกลงทะเบียน เท่านั้น  (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ  เครือข่ายโทรศัพท์)

1 ก.พ. - 30 เม.ย.61

 

 

เงื่อนไข


● สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.60 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้              
● คำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับคะแนนพิเศษแต้มคลับการ์ดตามเดือนปฏิทินของเดือน ก.พ., มี.ค., เม.ย.61 

*เงื่อนไขรายการ
● สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนทาง SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย.61 
● ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น  
รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5% : เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับ หมายเลขคลับการ์ด ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusfs.com   

พิเศษรับแต้มคลับการ์ดรวมสูงสุด 300,000 แต้ม ตลอดรายการ  
● แต้มคลับการ์ดพิเศษจะถูกโอนเข้าสู่หมายเลขบัญชีคลับการ์ดที่ปรากฎอยู่ ณ หลังบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ของสมาชิกบัตรฯ ภายใน 90 วันหลับจบการทำรายการของแต่ละเดือน 
● การใช้แต้มคลับการ์ดเป็นไปตามที่บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กำหนด หากมีข้อสงสัย หรือ ไม่ได้รับแต้มคลับคาร์ด โปรดติดต่อบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยตรง โทร.1712 กด 3  
● หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับแต้มคลับการ์ดกรุณาติดต่อบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการคำนวณให้แต้มคลับการ์ดถูกต้องทั้งหมดแล้ว  
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบแต้มคลับการ์ดให้กับสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบคะแนนแต้มคลับการ์ดแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีจำเป็น 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคะแนนแต้มคลับการ์ดคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ 
● สงวนสิทธิ์งดมอบคะแนนแต้มคลับการ์ดนี้สำหรับยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการจ่ายในภายหลัง, ยอดจากการซื้อกองทุนรวม,การซื้อประกันทุกประเภท,การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
● ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด 

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก