รับแต้มคลับการ์ดรวมสูงสุด 400,000 แต้ม* รวมทุกสาขาตลอดรายการ

เทสโก้ วีซ่า ใช้คู่ คลับการ์ดด้านหลังบัตร รับเพิ่ม แต้มคลับการ์ดรวมสูงสุด 400,000 แต้มรวมทุกสาขาตลอดรายการ*

ช้อปด้วย บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ใช้คู่คลับการ์ด ด้านหลังบัตร รับแต้มคลับการ์ดรวมสูงสุด 400,000 แต้ม รวมทุกสาขาตลอดรายการ*

• เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 2,000 บ./เซลล์สลิป รับ 2,000 แต้มคลับการ์ด (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บ.หรือ 50,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต,เอ็กตร้า, ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์
• เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 1,000 บ./เซลล์สลิป รับ 1,000 แต้มคลับการ์ด (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 30,000 บ.หรือ 30,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
ที่เทสโก้ โลตัส ตลาด
• เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 500 บ./เซลล์สลิป รับ 500 แต้มคลับการ์ด (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 20,000 บ.หรือ 20,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

- (จำกัดยอดการใช้จ่ายรวมทุกสาขาสูงสุด 100,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) หรือ แต้มคลับการ์ดรวมสูงสุดทุกสาขา 100,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
- (จำกัดยอดการใช้จ่ายรวมทุกสาขาสูงสุด  400,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ) หรือ แต้มคลับการ์ดรวมสูงสุดทุกสาขา 400,000 แต้ม/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาโปรโมชั่น พิมพ์ CCP วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777  รอรับข้อความยืนยันจากระบบ *ยอดการใช้จ่ายจะเริ่มนับตั้งเเต่ในเดือนที่สมาชิกลงทะเบียน เท่านั้น  (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

17 พ.ค. - 31 ส.ค.61

 

 

เงื่อนไข

● สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.61 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 
● คำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับคะแนนพิเศษแต้มคลับการ์ดตามเดือนปฏิทินของเดือน  พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค.61

*เงื่อนไขรายการ 
● สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนทาง SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 17 พ.ค.-31 ส.ค.61 
● ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น  รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5% : เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขคลับการ์ด ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusfs.com   พิเศษรับแต้มคลับการ์ดรวมสูงสุด 400,000 แต้ม/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก รวมทุกสาขาตลอดรายการ
● แต้มคลับการ์ดพิเศษจะถูกโอนเข้าสู่หมายเลขบัญชีคลับการ์ดที่ปรากฎอยู่ ณ หลังบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ของสมาชิกบัตรฯ ภายใน 90 วัน หลังจบการทำรายการของแต่ละเดือน 
● การใช้แต้มคลับการ์ดเป็นไปตามที่บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กำหนด หากมีข้อสงสัย หรือ ไม่ได้รับแต้มคลับคาร์ด โปรดติดต่อบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยตรง โทร.1712 กด 3  
● หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับแต้มคลับการ์ดกรุณาติดต่อบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการคำนวณให้แต้มคลับการ์ดถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบแต้มคลับการ์ดให้กับสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบคะแนนแต้มคลับการ์ดแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีจำเป็น 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคะแนนแต้มคลับการ์ดคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ 
● สงวนสิทธิ์งดมอบคะแนนแต้มคลับการ์ดนี้สำหรับยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการจ่ายในภายหลัง, ยอดจากการซื้อกองทุนรวม,การซื้อประกันทุกประเภท,การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแ ปลงเงื่อนไขต่างๆ/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
● ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก