เติมความสุขทุกการใช้จ่าย

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า เติมความสุขทุกการใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%*

เติมความสุขทุกการใช้จ่าย กิน ช้อป เที่ยว
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%


• ใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 - 4,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1.5% (เท่ากับเครดิตเงินคืน 30 - 74.9 บาท)
• ใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 - 9,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2.5% (เท่ากับเครดิตเงินคืน 125 - 149.9 บาท)
• ใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 - 15,000 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4% (เท่ากับเครดิตเงินคืน 400 - 600 บาท)

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท / เซลล์สลิป  และสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 15,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

พิเศษ รับเพิ่มบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 5,000 บาท*
เมื่อนำยอดใช้จ่ายที่ครบ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป มาสะสมรวมกันจนครบ 300,000 บาทขึ้นไป / ตลอดรายการ
(จำกัดรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว พิมพ์ TN4 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777
(ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว / รอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ / ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ)

1 พ.ย. 60 - 31 ม.ค. 61

*เงื่อนไข

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน U Choose โมบายแอพ หรือผ่านระบบ SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบรับก่อนทำรายการใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค.61 เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านลงทะเบียนสำเร็จ และได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้ 
ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ คือยอดซื้อสินค้า/บริการทุกประเภทที่ขายโดยเทสโก้ โลตัส (บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) และ ร้านค้าในหมวดซุปเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกที่, ยอดเติมน้ำมันทุกปั๊ม, ยอดการจ่ายค่าเล่าเรียนทุกประเภท, รายการในหมวด Gold & Jewelry, ยอดซื้อประกันทุกประเภท, กองทุนต่างๆ (LTF/RMF) รายการซื้อขายหุ้น และหน่วยลงทุนทุกประเภท, รายการหักค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีอัตโนมัติรายเดือนรายปี,  ยอดผ่อนชำระสินค้า รวมถึงยอดเรียกเก็บรายเดือนจากการผ่อนชำระ, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม, รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ, การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้เครดิตเงินคืนหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้
สงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายที่อยู่ภายใต้รายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ มานับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการ “ช้อปออนไลน์ 17 เว็บดัง” (ยอดใช้จ่ายที่ www.lazada.co.th, www.11Street.co.th, www.wemall.com, AirPay, True select, True money, itruemart.com , Top value, Shopee, www.aliexpress.com, Agoda, Asiatravel.com, Expedia, Shindai@hotel, Traveloka, Easy Bill, Facebook, Google) และยอดใช้จ่ายที่ร้านอาหาร MK Restaurant ทุกสาขา 
• รับเครดิตเงินคืน 1.5% เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,000-4,999 บาท / เซลล์สลิป (เท่ากับเครดิตเงินคืน 30.00 – 74.99 บาท) หรือรับเครดิตเงินคืน 2.5% เมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000-9,999 บาท / เซลล์สลิป (เท่ากับเครดิตเงินคืน 125.00 – 249.99 บาท) หรือรับเครดิตเงินคืน 4% เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000-15,000 บาท / เซลล์สลิป (เท่ากับเครดิตเงินคืน 400.00 – 600.00 บาท)
• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท / เซลล์สลิป และสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน รวมสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• สงวนสิทธิ์รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เมื่อนำยอดใช้จ่ายที่ครบ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป มาสะสมรวมกันจนครบ 300,000 บาทขึ้นไป / ตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัล ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืน และบัตรกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายภายใน 90 วัน หลังจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
• รายการเครดิตเงินคืน และบัตรกำนัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้ 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน และบัตรกำนัลเฉพาะสมาชิกบัตร ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากทางร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก