รูด 3 แบบ 3 สไตล์

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า รูด 3 แบบ 3 ไสตล์ รับเครดิตเงินคืน 3%25*

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า รูด 3 แบบ 3 ไสตล์ รับเครดิตเงินคืน 3%*

ร้านอาหาร และ/หรือ ท่องเที่ยว
รับเครดิตเงินคืน 180 บาท
เมื่อใช้จ่ายสะสมครบทุก 6,000 บาท / เดือน(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 540 บาท /เดือน)
รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 60,000 บาทขึ้นไป / เดือน 

สินค้าตกแต่งบ้าน และ/หรือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
รับเครดิตเงินคืน 240 บาท
เมื่อใช้จ่ายสะสมครบทุก 8,000 บาท / เดือน
(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 720 บาท /เดือน)
รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 80,000 บาทขึ้นไป / เดือน

ดูแลรถยนต์ และ/หรือ สุขภาพและความงาม
รับเครดิตเงินคืน 360 บาท
เมื่อใช้จ่ายสะสมครบทุก 12,000 บาท / เดือน
(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,080 บาท /เดือน)
รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 100,000 บาทขึ้นไป / เดือน

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว พิมพ์ TN3 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 (สงวนสิทธิ์คำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันจากระบบแล้วเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ)

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 60

*เงื่อนไข

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน U Choose โมบายแอพ หรือผ่านระบบ SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการ ก่อนทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค.60 โดยบริษัทฯ จะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นภายหลังที่ท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ไม่สามารถนับรวมยอดใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนได้ 
• งดร่วมรายการสำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรใหม่หลังวันที่ 31 ก.ค. 60 เป็นต้นไป
• ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่มีการใช้จ่ายอยู่ใน 3กลุ่มร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะอ้างอิงจากชื่อร้านค้าที่แสดงบนเซลล์สลิป ว่าอยู่ในกลุ่มการใช้จ่ายใดตาม MCC code ของ Visa ซึ่งปรากฎในระบบของบริษัทฯ  
• กลุ่มที่ 1. หมวดร้านอาหาร, หมวดท่องเที่ยว(โรงแรม, บริการรถเช่า, สายการบิน และบริษัททัวร์) โดยรับเครดิตเงินคืน 180 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบทุก 6,000 บาท / เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 540 บาท / เดือน เท่ากับยอดใช้จ่ายสูงสุด 18,000 บาท / เดือน) และรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 60,000 บาทขึ้นไป / เดือน
• กลุ่มที่ 2. หมวดห้างสรรพสินค้า(อาทิเช่น เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เดอะมอลล์กรุ๊ป, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, โรบินสัน, รวมถึงรายการใช้จ่าย Online ผ่านเว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้าดังกล่าว สงวนสิทธิ์นับเฉพาะรายการใช้จ่ายจากร้านค้าที่อยู่ในโซนห้างเท่านั้น ไม่นับรวมร้านค้าในโซนพลาซ่าหรือพื้นที่เช่า), หมวดตกแต่งบ้าน(อาทิเช่น โฮมโปร, ไทวัสดุ, PowerBuy, Index, SB Furniture, Koncept, Mega Home, Homework, Global House, IKEA) โดยรับเครดิตเงินคืน 240 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบทุก 8,000 บาท / เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 720 บาท / เดือน เท่ากับยอดใช้จ่ายสูงสุด 24,000 บาท / เดือน) และรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 80,000 บาทขึ้นไป / เดือน 
• กลุ่มที่ 3. หมวดดูแลรถยนต์, หมวดสุขภาพและความงาม โดยรับเครดิตเงินคืน 360 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมครบทุก 12,000 บาท / เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,080 บาท / เดือน เท่ากับยอดใช้จ่ายสูงสุด 36,000 บาท / เดือน) และรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 100,000 บาทขึ้นไป / เดือน
• ยอดใช้จ่ายจาก 3 กลุ่มที่ไม่สามารถนำมานับรวมได้ คือ ยอดใช้จ่ายผ่าน www.lazada.co.th, www.11Street.co.th, www.wemall.com, True select, True money, Top value, Shopee, AirPay, Easy Bill, Facebook, Google, ยอดซื้อสินค้า/บริการทุกประเภทที่ขายโดยเทสโก้ โลตัส (บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) และซุปเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกที่, ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการการซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจเครือข่ายและขายตรง, ยอดเรียกเก็บรายเดือนจากยอดผ่อนชำระสินค้า, ยอดผ่อนชำระสินค้า, รายการกริ๊งเดียวผ่อนสบาย (Plan on Call), ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตร โดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์, รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ,   การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้เครดิตเงินคืนหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้
• บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนแยกตาม 3 กลุ่มร้านค้าที่กำหนด คือ กลุ่มที่ 1. ร้านอาหาร,ท่องเที่ยว กลุ่มที่ 2. ตกแต่งบ้าน, ห้างสรรพสินค้า และกลุ่มที่ 3. ดูแลรถยนต์, สุขภาพและความงาม ตามรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการและร้านค้ายกเว้นข้างต้น ซึ่งสมาชิกบัตรฯ ไม่สามารถนำร้านค้าที่อยู่คนละกลุ่มกันมานับรวมให้เป็นกลุ่มใหม่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วได้
• สงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ แล้ว มานับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดจากยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการในทุกกลุ่มไม่เกิน 5,340 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และไม่เกิน 16,020 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
•  สมาชิกบัตรฯ จะได้รับ เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายภายใน 60 วัน หลังจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
•  รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้ 
•  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตร ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี รวมถึงการใช้จ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากทางร้านค้าไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
•  ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก