ส่งมอบความสุข ด้วยบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ส่งมอบความสุข ด้วยบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

เมื่อช้อปสะสมครบทุก 5,000  บาท* รับฟรี กล่องอาหาร Super Lock Neo รุ่น 6189 จำนวน 1 กล่อง มูลค่ารวม 189 บาท
(จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมสูงสุด 10,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

หรือ

เมื่อช้อปสะสมครบทุก 15,000  บาท* รับฟรี ชุดกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ร้อนเย็น Neo set จำนวน 1 เซต มูลค่ารวม 690 บาท 
(จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมสูดสุด 45,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ พิมพ์ NY8 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก  ส่งมาที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

1 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค.61

*เงื่อนไขรายการ :

● สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนทาง SMS เข้าร่วมรายการและได้รับข้อความยืนยันตอบกลับจากระบบ 
● เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า, เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์, เทสโก้ โลตัส ตลาด และ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส  
● รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5% เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับ หมายเลขคลับการ์ด ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusfs.com 
● รับกล่องอาหาร Super Lock  Neo รุ่น 6189  คำนวณจากยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมสะสมครบทุก 5,000 บาท รับฟรีกล่องอาหาร Super Lock จำนวน 1 กล่อง ขนาด 15x23x7 ซม. ปริมาตร 900 ml. มูลค่า 189 บาท (ประกอบด้วยกล่องอาหาร Super lock รุ่น 6189  จำนวน 1 กล่อง ภายในกล่องบรรจุช้อนส้อมพลาสติก จำนวน 1 คู่) (จำกัดมอบกล่องอาหาร Super Lock สูงสุดจำนวน 2 กล่อง หรือเทียบเท่ากับยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 10,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ) 
● รับชุดกระเป๋าเก็บอุณหภูมิร้อนเย็น พร้อมกล่องอาหาร Super Lock Neo Set รุ่น 6189  คำนวณจากยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมสะสมครบทุก 15,000 บาท รับฟรีชุดกระเป๋าเก็บอุณหภูมิร้อนเย็น 1 เซต กระเป๋าขนาด 17x26x18.5 ซม. มูลค่ารวม 690 บาท (ประกอบด้วยกระเป๋าเก็บอุณหภูมิร้อนเย็นจำนวน 1 ชิ้น พร้อมกล่องอาหาร Super lock รุ่น 6189  จำนวน 2 กล่อง ภายในกล่องบรรจุช้อนส้อมพลาสติกอย่างละ 1 คู่)  (จำกัดมอบชุดกระเป๋าเก็บอุณหภูมิร้อนเย็นสูงสุดจำนวน 3 เชต หรือเทียบเท่ากับยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 45,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)  
● ยอดการใช้จ่ายสะสมจะคิดคำนวณรวมของเดือน ธ.ค.60 และ ม.ค.61  
● การรับของสมนาคุณจำกัดรับเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ตามยอดใช้จ่ายสะสมจริง 
● บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับสมาชิกบัตรหลัก ตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด 
● หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวการรับของสมนาคุณสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการคำนวณและส่งมอบของสมนาคุณถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
● รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นใดที่บริษัทจัดขึ้นใน 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค.61 ได้ 
● ยอดการใช้จ่ายเฉพาะในประเทศเท่านั้น 
● สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.60 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 
● สงวนสิทธิ์งดมอบของสมนาคุณสำหรับยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค, รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการจ่ายในภายหลัง, ยอดจากการซื้อกองทุนรวม,การซื้อประกันทุกประเภท, การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน  รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าขาย/ธุรกิจ (อาทิ ยอดใช้จ่ายที่หมวดสถานีน้ำมันและทองคำ) การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือยอดที่เกิดจากการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด 
● ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณเพื่อของสมนาคุณไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในภายหลัง โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบของสมนาคุณแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
● ของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
● ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก