ผ่อน 0% สุดคุ้มที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเทสโก้ โลตัส ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือผ่านบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า ที่เทสโก้โลตัส 0%25 นาน 6 เดือนทุกชิ้น / นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืน 3%25

ผ่อน 0% นาน 6 เดือนทุกชิ้น
หรือ ผ่อน 10 เดือน +
รับเครดิตเงินคืน 3%


ผ่อน 0% นาน 6 เดือนทุกชิ้น
• ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือผ่านบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่าที่เทสโก้โลตัส 0% นาน 6 เดือนทุกชิ้น สำหรับยอดผ่อนสิ้นค้าตั้งแต่ราคา 4,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น

ผ่อน 0% นาน 10 เดือน +รับเครดิตเงินคืน 3%
• เมื่อมียอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 10,000 บาทขึ้นไป และผ่อนชำระ 10 เดือนขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น รับเครดิตเงินคืน 3% (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน)

ลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
1. ฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
2. SMS ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนก่อนทำรายการ ผ่อนชำระ พิมพ์ TCS เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

23 มี.ค. - 31 ธ.ค.60

เงื่อนไข

*เงื่อนไขผ่อน : 
• บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ผ่อน 0% นาน 6 เดือนทุกชิ้น สำหรับยอดผ่อนสิ้นค้าตั้งแต่ราคา 4,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น
• บัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• สินค้าบางรายการมีจำหน่ายที่บางสาขาเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
• ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขาย


**เงื่อนไข เครดิตเงินคืน: 
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนทาง SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการเท่านั้น 
• เฉพาะยอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้นและผ่อนชำระ 10 เดือนขึ้นไป/เซลล์สลิป/ชิ้น รับเครดิตเงินคืน 3% 
• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน

*/**เงื่อนไขรวม :
• เฉพาะการผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการระหว่าง 23 มี.ค. - 31 ธ.ค. 60 ที่เทสโก้โลตัส เท่านั้น
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกฯ บัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังวันที่ท่านทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีตรวจพบว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ รวมถึงมีประวัติชำระดี ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้และจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบเครดิตเงินคืน 
• สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 

สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก

สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก