สมัครบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ณ จุดบริการด้านการเงิน ที่เทสโก้ โลตัส กว่า 200 สาขาทั่วไทย

พิเศษ โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ 

รับฟรี กล่องอาหาร Super Lock 1 ชุด มูลค่า 499 บาท*
เมื่อมียอดผ่อนชำระ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับการอนุมัติ
(จำกัดรับของสมนาคุณ 1 ชุด/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61

*เงื่อนไข : 

• สำหรับสมาชิกใหม่ที่ได้รับการอนุมัติบัตรหลักระหว่าง 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61 และมียอดผ่อนชำระ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับการอนุมัติ 
• บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการตลาด
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการนี้รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
• รายการของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

หลักเกณฑ์การสมัครบัตร

สำหรับพนักงานประจำ

• บุคคลธรรมดาอายุ 20-65 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท

สำหรับธุรกิจส่วนตัว

• เจ้าของกิจการอายุ 20-65 ปี
• รายได้ประจำต่อเดือน  หรือมีเงินหมุนเวียนตั้งแต่ เริ่มต้น 100,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาใบขับขี่/สำเนาบัตรข้าราชการ
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนระบุเงินเดือน และอายุงาน(เฉพาะพนักงานบริษัท)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน(ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือ บัญชีที่แสดงเงินหมุนเวียนของกิจการ)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  / หจก. / ใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน(เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ช่องทางชำระเงิน
ช่องทางชำระเงิน

ฟรี! ค่าธรรมเนียมชำระค่าบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาและวงเงินบัตรเครดิตคืนทันทีหลังชำระ

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา
  • ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
  • ชำระเงินผ่านระบบ ATM โดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  • ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย cred-payment.png
  • อัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงิน