dcsimg
เกี่ยวกับเรา  |  ข่าวสารและกิจกรรม  |  ค้นหาสาขา  |  ติดต่อเรา TescoLotus.com
TH/EN

สมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส ออนไลน์ รับลำโพงพกพา JBL Clip+ มูลค่า 2,190 บาท


กรอกข้อมูลสมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเทสโก้ โลตัส คาร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด ติดต่อกลับเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า/บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์
ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


สำหรับพนักงานบริษัท
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • อายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
  30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
  15,000 - 29,999 บาท สำหรับบัตรทอง
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือนหรือมีเงินหมุนเวียน ตั้งแต่
  300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
  30,000 - 299,999 บาท สำหรับบัตรทอง

เอกสารประกอบการพิจารณา


สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • หรือสำเนาทะเบียนบ้าน + ใบขับขี่
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ระบุเงินเดือนและอายุงาน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า)
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก/ใบทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือใช้หมุนเวียนของกิจการ)

เอกสารประกอบการพิจารณา


 • อายุ 15 ปีขึ้นไปใช้เอกสารสำเนาประจำตัวประชาชน ผู้ถือบัตรเสริม
 • กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการที่ไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนในการสมัคร ให้ใช้ทะเบียนบ้านควบคู่ด้วย
เงื่อนไข

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย JBL Clip+
• รับลำโพงพกพา JBL Clip+ มูลค่า 2,190 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 9,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันหลังจากบัตรอนุมัติ จำกัด 1 ชิ้น/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• บริษัทฯ จะจัดส่ง JBL Clip+ ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 90 วัน หลังสมาชิกมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของสมนาคุณเพื่อมอบให้แก่ลูกค้า
**เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Top Spender: iPhone 7
• ลูกค้าที่สมัครบัตรฯ ใหม่และได้รับอนุมัติบัตรภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ม.ค. 2560 และมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 1 ท่าน ตลอดรายการ รับ JBL Clip+ และ iPhone 7 (32GB) มูลค่ารวม 28,690 บาท
• บริษัทจะเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด (Top spender) ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป โดยนับยอดการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ม.ค. 2560
• บริษัทฯ จะทำการส่งข้อความผ่านทาง SMS ไปแจ้งผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดที่ได้รับ iPhone 7 ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “โปรแกรมสมัครบัตรใหม่ช่วง 1 ธ.ค. 59 ถึง 31 ม.ค. 60 ผ่านช่องทางออนไลน์” ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผู้สมัครบัตรได้แจ้งไว้
• บริษัทฯ จะจัดส่ง iPhone 7 ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 90 วัน หลังครบกำหนดการสะสมยอดใช้จ่าย
• ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายเพื่อรับ iPhone 7 ได้ที่ 1712


***เงื่อนไขรวม
• เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ที่สมัครบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.tescolotusfs.com หรือ Facebook ad และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ม.ค. 2560 เท่านั้น
• ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรกสูงสุด 1,200 บาท เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ม.ค. 2560
• ในกรณีที่ลูกค้าสมัครผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงอย่างเดียวตามช่องทางการสมัครที่บริษัทนำมาพิจารณาก่อนตามลำดับ
• คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก, ยอดชำระสำหรับประกัน AIA และกองทุนรวม, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
• กำหนดการจัดส่งของสมนาคุณสำหรับบัตรที่อนุมัติและมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 2559 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 30 เม.ย. 2560 ระหว่างวันที่ 1- 31 ม.ค. 2560 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 พ.ค. 2560
• JBL Clip+ และ iPhone 7 ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
• บริษัทฯมิได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า หากมีการชำรุดบกพร่อง เสียหาย ลูกค้าสามารถติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง
• ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


***เงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักตลอดปี

• รับคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5% จากยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัมคู่หมายเลขคลับการ์ด (รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 3.5% จากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาทแรก/รอบบัญชี/บัญชีบัตร และรับคูปองเงินสดคลับการ์ด 1.5% จากยอดใช้จ่ายที่เกิน 15,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี/บัญชีบัตร) โดยจะได้รับเป็นคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และบัตรคลับการ์ดซึ่งจะโอนไปเป็นแต้มสะสมคลับการ์ดอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ดทุก 3 เดือนและจัดส่งจากทางเทสโก้ โลตัส ตามเงื่อนไขรายการ เทสโก้ โลตัส คลับการ์ด www.tescolotus.com | คูปองเงินสดคลับการ์ดจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาทแรก ประกอบด้วยคูปองเงินสด 3% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท ได้รับคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส วีซ่า รีวอร์ดส 6 คะแนน โดย 2 คะแนนแรกจะปรากฎภายในรอบบัญชีที่ลูกค้าใช้จ่าย และคะแนนที่เหลือจะปรากฎในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกค้ามีการใช้จ่าย) และจากยอดใช้จ่ายที่เกิน 15,000 บาทขึ้นไปรับคูปองเงินสด 1% (ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท ได้รับคะแนนสะสมเทสโก้ โลตัส วีซ่า รีวอร์ดส 2 คะเนน จะปรากฎภายในรอบบัญชีที่ลูกค้าใช้จ่าย) และคูปองเงินสดคลับการ์ด 0.5% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคลับการ์ด จากเทสโก้ โลตัส (ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท ได้รับแต้มสะสมคลับการ์ด 10 คะแนน) | สงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
• เครดิตเงินคืน สำหรับบัตรแพลทินัม 3% สำหรับบัตรทอง 2% สงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนเฉพาะยอดการเติมน้ำมันเอสโซ่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 6 ครั้งต่อรอบบัญชี (สำหรับบัตรแพลทินัมรับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 180 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับบัตรทองรับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 120 บาทต่อรอบบัญชี) ถึง 31 ธ.ค. 59

• รับคูปองเงินสดคลับการ์ดคืน 0.5% จากยอดใช้จ่ายทุกที่ทั่วโลกที่มีเครี่องหมาย VISA (ยอดใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนนเทสโก้ โลตัส วีซ่า)
• ยอดใช้จ่ายทุกที่ทั่วโลก ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส, เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์, ยอดใช้จ่ายที่ปั้มเอสโซ่ ยอดซื้อกองทุนรวม ยอดซื้อประกัน AIA ยอดเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อ โดย บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด