แนะนำเพื่อนสมัครบัตร


สำหรับผู้แนะนำ กรณีแนะนำตามเงื่อนไข

• 1 ท่าน รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 300 บาท
• 2 ท่าน รับกระเป๋าเดินทางบีดั๊กแอนด์บัพฟี่  20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท
• 3-6 ท่าน   รับกระเป๋าเดินทางบีดั๊กแอนด์บัพฟี่ 20 นิ้ว  และกระเป๋าเป้บีดั๊กแอนด์บัพฟี่ รวมมูลค่า 7,780 บาท
• 7 ท่านขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางบีดั๊กแอนด์บัพฟี่ 20 นิ้ว  และกระเป๋าเป้บีดั๊กแอนด์บัพฟี่ พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาท(รับเครดิตเงินคืน 300 บาทต่อบัตรที่ได้รับการอนุมัติ
• ตั้งแต่ใบที่ 7-20 ท่าน เป็นต้นไปโดยรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักของผู้แนะนำตลอดรายการ)

โปรโมชันสำหรับผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ 
• ช้อปสะสม 8,000 บาท ภายใน 45 วัน หลังบัตรอนุมัติ รับกระเป๋าเดินทางบีดั๊กแอนด์บัฟฟี่ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท
• พิเศษ เฉพาะบัตรแพลทินั่ม เท่านั้น ช้อปสะสม 15,000 บาท ภายใน 60 วัน หลังบัตรอนุมัติ รับกระเป๋าเดินทาง บีดั๊กแอนด์บัฟฟี่ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท และ กระเป๋าสะพายบีดั๊กแอนด์บัฟฟี่ มูลค่า 1,990 บาท
1 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ.61


หากที่ไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลออนไลน์
ที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาด หมายเลข 02 777 0809
 
ผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกชื่อสมาชิก
นามสกุล*:
*กรุณากรอกนามสกุล
หมายเลขบัตรผู้แนะนำ*:
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำ
*กรุณากรอกหมายเลขบัตรผู้แนะนำให้ครบ
โทรศัพท์มือถือ*:
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ครบ
อีเมล*:
*กรุณากรอกอีเมล
*กรุณากรอกค่าในอีเมลให้ถูกต้อง
ข้อมูลเพื่อนที่ต้องการแนะนำ
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
หมายเหตุ:
1. ท่านสามารถเพิ่มจำนวนเพื่อนที่ต้องการแนะนำด้วยการกดเครื่องหมาย
2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ข้อมูลของผู้ที่ถูกแนะนำจะนำมาใช้สำหรับโครงการสมาชิกแนะนำเพื่อน
3. ก่อนที่ท่านจะกรอกข้อมูลเพื่อนที่ท่านแนะนำ ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนดำเนินการทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายชื่อที่ถูกแนะนำ ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ
*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน สำหรับผู้แนะนำ

*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับผู้แนะนำ
ผู้ถูกแนะนำต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป  ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่านตามเงื่อนไขรายการนี้
•ลูกค้าที่สมัครผ่านโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน จะต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า และชื่อ นามสกุล ของผู้แนะนำในใบสมัครเพื่อนแนะนำเพื่อน
•ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้  โลตัส วีซ่า และแนะนำเพื่อนสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.tescolotusfs.com หรือ แนะนำเพื่อนสมัครที่เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์บริการด้านการเงินและโบรคเกอร์ประกันภัย  และสามารถแนะนำเพื่อนเพิ่มได้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
•บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติบัตร และมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขตามหมายเลขบัตรของผู้แนะนำที่ผู้ถูกแนะนำกรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น
•กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำเพื่อนผ่านเทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์บริการด้านการเงิน และโบรคเกอร์ประกันภัย จะไม่สามารถแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีก
•กรณีผู้แนะนำทำการแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ถูกแนะนำทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายเก็บเอกสารประกอบการสมัครผ่านพนักงานรับ-ส่งเอกสาร หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนพิเศษ (กรณีต่างจังหวัด) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 •กรณีผู้ถูกแนะนำส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกับช่องทางที่ผู้แนะนำให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้แนะนำจะไม่ได้รับการนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข
 •บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติบัตรเครดิตเป็นรายๆเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครบัตร  ผู้แนะนำต้องติดต่อสอบถาม โทร 1712 เพื่อตรวจสอบจำนวนและสถานะการสมัครของผู้ถูกแนะนำ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนเพื่อนที่ถูกแนะนำคือบุคคลที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า อยู่ในปัจจุบัน  หรือที่ได้ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติ จะต้องไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่ผู้แนะนำมีการรับของรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้
กรณีผู้ถูกแนะนำซ้ำ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลตามลำดับที่บริษัทฯได้รับก่อนเป็นสำคัญ โดยยึดถือข้อมูลในระบบของบริษัทฯทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
•กรณีแนะนำตามเงื่อนไข 1 ท่าน รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 300 บาท / กรณีแนะนำตามเงื่อนไข 2 ท่าน รับกระเป๋าเดินทางบีดั๊กแอนด์บัพฟี่  20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท / กรณีแนะนำตามเงื่อนไข 3-6 ท่าน   รับกระเป๋าเดินทางบีดั๊กแอนด์บัพฟี่ 20 นิ้ว  และกระเป๋าเป้บีดั๊กแอนด์บัพฟี่ รวมมูลค่า 7,780 บาท /  กรณีแนะนำตามเงื่อนไข 7 ท่านขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางบีดั๊กแอนด์บัพฟี่ 20 นิ้ว  และกระเป๋าเป้บีดั๊กแอนด์บัพฟี่ พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาท(รับเครดิตเงินคืน 300 บาทต่อบัตรที่ได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่ใบที่ 7-20  เป็นต้นไปโดยรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักของผู้แนะนำตลอดรายการ)
ผู้แนะนำที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของรางวัล และเครดิตเงินคืนที่ได้รับ
•สำหรับเครดิตเงินคืน และของสมนาคุณ บริษัทฯ จะส่งมอบให้แก่สมาชิกผู้แนะนำภายใน 30 มิ.ย.61
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลในทุกกรณีที่ บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ
•การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ผู้แนะนำยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำทุกรายได้ยินยอมให้ผู้แนะนำจัดส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถูกแนะนำให้แก่บริษัทฯ
•ของรางวัลและเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก ทอนเป็นเงินสดได้
•พนักงานขายและพนักงานที่ถูกว่าจ้างเพื่อขายบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
•บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดหากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
•ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆรายละเอียด/ราคา/ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจาการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน สำหรับผู้ถูกแนะนำ

*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับผู้ถูกแนะนำ
•ผู้ถูกแนะนำที่สมัคร และได้รับอนุมัติบัตรระหว่าง 1ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61
•สมาชิกใหม่รับกระเป๋าเดินทางบีดั๊กแอนด์บัพฟี่ 20 นิ้ว  (38x49x25 ซม.) มูลค่า 5,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันหลังจากบัตรอนุมัติ (จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ)
•เฉพาะผู้สมัครบัตรแพลทินัม และได้รับการอนุมัติ รับเพิ่มกระเป๋าเป้บีดั๊กแอนด์บัพฟี่(27x38x12 ซม.)  มูลค่า 1,790 บาท เมื่อมียอดใข้จ่ายสะสม 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันหลังจากบัตรอนุมัติ
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
•ของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
•มูลค่าของสมนาคุณตามที่ระบุกำหนดโดยผู้จัดจำหน่ายบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการหากมีข้อขัดข้องประการใดโปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
•ให้บริการสินเชื่อ โดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด