ทิปและเทคนิคประกันภัยรถยนต์

ซื้อประกันภัยรถชั้น 1 ให้คุ้มค่า ไม่ใช่แค่ราคาถูก ต้องดูอะไรบ้าง

31 ตุลาคม 2560
สำหรับใครก็ตามที่เคยเปรียบเทียบ หรือเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ ส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกซื้อจากบริษัทประกันภั...

‘ความรับผิดส่วนแรก’ ในการทำประกันภัยรถยนต์คืออะไร

31 สิงหาคม 2560
มีกี่แบบ และแบบความรับผิดส่วนแรกภาคสมัครใจ (Deductible) กับความรับผิดส่วนแรกภาคบังคับ (Excess) ต่างกัน...

รู้ก่อนเสียสิทธิ์! พ.ร.บ. รถยนต์เบิกค่าอะไรได้บ้าง?

05 กรกฎาคม 2560
พ.ร.บ. รถยนต์ ที่เราต้องจ่ายเงินซื้อทุกปี สามารถเบิกค่าอะไรได้บ้าง   

รถยนต์ที่คุณรัก จำเป็นต้องมีประกันมั้ย?

08 กุมภาพันธ์ 2560
รถยนต์เป็นพาหนะที่มีความสำคัญหรือเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เมื่อมีรถยนต์ก...