ฮั่วเซงฮง (ทุกสาขา)

ฮั่วเซงฮง ส่วนลด ค่าอาหาร ผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ส่วนลด 5%* สำหรับค่าอาหาร

เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
www.huasenghong.co.th

*เงื่อนไข

• ส่วนลด/สิทธิพิเศษต้องชำระผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า เท่านั้น 
• จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 1 บัตร/1 เซลล์สลิป 
• แสดงบัตรหรือแจ้งสิทธิ์ก่อนการใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้ง 
• ส่วนลด/สิทธิพิเศษเฉพาะค่าอาหาร สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น 
• ส่วนลดและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ 
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย, บัตรส่วนลด, คูปองส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
• ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ภาพที่ปรากฏใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ในกรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง 
• ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 
 
 
 
 
สนใจสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า คลิก
สมัครบัตรออนไลน์ สมัครบัตรช่องทางอื่นๆ คลิก