โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต​

สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

สมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าผ่านออนไลน์ รับเงินคืน 1,000 บ. หรือกระเป๋าเดินทาง iRed มูลค่า 4,490 บ.​

• สมัครบัตรเครดิตแล้วช้อปเพียง 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสม 3,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังหลังบัตรอนุมัติ
ช้อป 6,000 บาท รับกระเป๋าเดินทาง iRed มูลค่า 4,490 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสม 6,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 45 วันหลังหลังบัตรอนุมัติ
• Top spender รับ Samsung Galaxy S8 พร้อมรับกระเป๋าเดินทาง iRed มูลค่ารวม 32,390 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดรายการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 60
ระยะเวลาสมัคร 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 60

สมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
• ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม)
• บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ทั้งในประเทศและใช้ต่างประเทศ ช้อปได้ทุกที่ทั่วโลก ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA
• ช้อปที่เทสโก้ โลตัส คืนสูงสุด 3.5% คูปองคลับการ์ด*
• เติมน้ำมันที่สถานีบริการเอสโซ่ รับเครดิตเงินคืน 3% ถึง 31 ธ.ค. 2560
• อนุมัติเร็ว แจ้งผลผ่าน SMS ภายใน 3 วันทำการหลังยื่นเอกสาร

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสมัครออนไลน์รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า
แพลทินัม
( รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป )
ทอง
( รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป )
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ*:
 
กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ *
เงื่อนไข

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสมัครออนไลน์รับเครดิตเงินคืน
• รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า ผ่านทางช่องทางออนไลน์และมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรอนุมัติ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
•เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีหลัก ภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการ
• เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 
**เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสมัครออนไลน์รับกระเป๋าเดินทาง iRed ขนาด 20 นิ้ว
• ลูกค้าสมัครบัตรฯ ใหม่ผ่านทางช่องทางออนไลน์จะได้รับ กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว มูลค่า 4,490 เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันหลังจากบัตรอนุมัติ จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• บริษัทฯ จะจัดส่ง กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 90 วัน หลังจบรายการ
• กำหนดการจัดส่งของสมนาคุณสำหรับบัตรที่อนุมัติและมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 60 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ต.ค. 60, ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 60 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 30 พ.ย. 60, ระหว่างวันที่ 1- 31 ส.ค. 60 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60
• กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 
***เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Top Spender: Samsung S8
• ลูกค้าที่สมัครบัตรฯ ใหม่ผ่านทางช่องทางออนไลน์และได้รับอนุมัติบัตรภายในวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2560 และมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 1 ท่าน ตลอดรายการ รับ กระเป๋าเดินทาง iRed จำนวน 1 ใบ และ Samsung Galaxy S8 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 32,390 บาท
• ยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด (Top spender) จะต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป โดยนับยอดการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2560 จึงจะมีสิทธิรับรางวัลตามเงื่อนไข
• บริษัทฯ จะทำการส่งข้อความผ่านทาง SMS ไปแจ้งผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดที่ได้รับ Samsung S8 ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “โปรแกรมสมัครบัตรใหม่ช่วง 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2560 ผ่านช่องทางออนไลน์” ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผู้สมัครบัตรได้แจ้งไว้
• บริษัทฯ จะจัดส่ง Samsung S8 ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 90 วัน หลังครบกำหนดการสะสมยอดใช้จ่าย
• ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายเพื่อรับ Samsung S8 ได้ที่ 1712
 
*/**/***เงื่อนไขรวม
• เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า หรือยกเลิกบัตรไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสมัครบัตรผ่าน www.tescolotusfs.com ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2560 และได้รับการอนุมัติ และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข
• ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก สำหรับบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม มูลค่า 1,284 บาท และสำหรับบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า มูลค่า 642 บาท เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2560
• รับเครดิตเงินคืนหรือกระเป๋าเดินทาง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดกรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนหรือให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทฯให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
• คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก, กองทุนรวม, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนและของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯมอบเครดิตเงินและของสมนาคุณคืนเข้าในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯมิได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า หากมีการชำรุดบกพร่อง เสียหาย ลูกค้าสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

ช่องทางชำระเงิน

ชำระเงิน ฟรี! ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา

​*จุดบริการลูกค้าเทสโก้ โลตัส จะได้รับวงเงินบัตรเครดิตคืนทันทีหลังการชำระ / แคชเชียร์ เทสโก้ โลตัส 1 วันทำการ และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 2 วันทำการ

• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
• ชำระผ่าน ATM
• ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
• ชำระผ่านระบบธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
• ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย  
เครื่องหมายชำระเงินบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

หลักเกณฑ์การสมัครบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร


สำหรับพนักงานบริษัท
• อายุ 20 – 65 ปี
• อายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
• มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
• รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
   30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
   15,000 - 29,999 บาท สำหรับบัตรทอง

สำหรับธุรกิจส่วนตัว
• อายุ 20 – 65 ปี
• ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
• มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
• รายได้ประจำต่อเดือนหรือมีเงินหมุนเวียน ตั้งแต่
   300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
   30,000 - 299,999 บาท สำหรับบัตรทอง

เอกสารประกอบการพิจารณา


สำหรับพนักงานบริษัท
• สำเนาประจำตัวประชาชน 
• หรือสำเนาทะเบียนบ้าน + ใบขับขี่
• สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ระบุเงินเดือนและอายุงาน)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า)

สำหรับธุรกิจส่วนตัว
• สำเนาประจำตัวประชาชน
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก/ใบทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือใช้หมุนเวียนของกิจการ)

เอกสารประกอบการพิจารณา


• อายุ 15 ปีขึ้นไปใช้เอกสารสำเนาประจำตัวประชาชน ผู้ถือบัตรเสริม
• กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการที่ไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนในการสมัคร ให้ใช้ทะเบียนบ้านควบคู่ด้วย

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม