บริการออนไลน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า และบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์


หมดปัญหาที่ทำให้ชีวิตคุณยุ่งยาก พบกับตัวช่วยที่ให้คุณจัดการเรื่องเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเราให้บริการออนไลน์ตั้งแต่

 • สอบถามข้อมูลบัญชี และวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อ

 • บริการเปิดบัตรออนไลน์* (เฉพาะช่วงเวลา 06.00-22.00 ของทุกวัน)

 • ดูใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลังสูงสุด 3 เดือน

 • เช็คยอดรายการใช้จ่ายล่าสุดที่ยังไม่เรียกเก็บ

 • บริการเบิกถอนเงินสดผ่านเว็ปไซต์ ด้วยบริการ Click4Cash

แค่กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังบริษัท หลังจากนั้นจะได้รับ SMS แจ้งผลการเปิดใช้บริการ

 • ส่งข้อความเพื่อขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คำแนะนำและข้อติชม

card-01-(1).png
 
card-02-(1).png
 
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า > บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ >

 

วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการออนไลน์และการใช้งานเบื้องต้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. กรอกหมายเลขบัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อ

 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ต่อไปนี้ คือ

 • วันบัตรหมดอายุ
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • วันเดือนปีที่เกิด
 1. กดรับ

 2. เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
วิธีแรก

 1. เลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ ด้วยการใช้หมายเลขบัตรฯ

 2. กรอกหมายเลขบัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อ

 3. ตอบคำถามส่วนตัวง่ายๆ

 
วิธีสอง

 1. เลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ ด้วยการใช้หมายเลขบัตรฯ

 2. กรอกหมายเลขบัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อ

 3. รับรหัสผ่านแบบใช้งานได้ครั้งเดียว (OTP) ทั้ง 6 หลัก ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้สมัครและลงทะเบียนใช้งานออนไลน์ไว้ก่อนหน้านี้

 4. กรอกรหัสผ่านดังกล่าวในช่องรหัส OTP (รหัสผ่าน OTP มีอายุแค่ 12 นาที)

 5. กด ยืนยันรหัส OTP

บริการออนไลน์ ทำอะไรได้บ้าง?
 • สอบถามข้อมูลบัญชี และวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อ
 • บริการเปิดบัตรออนไลน์ในช่วงเวลา 06.00-22.00 ทุกวัน
 • ดูใบแจ้งยอดบัญชี ย้อนหลังสูงสุด 3 เดือน
 • เช็คยอดรายการใช้จ่ายล่าสุดที่ยังไม่เรียกเก็บ
 • บริการเบิกถอนเงินสดผ่านเว็ปไซต์ ด้วยบริการ Click4Cash ให้สมาชิกเบิกถอนสินเชื่อเงินสดได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยสมาชิกต้องการใช้บริการนี้จะต้องกรอก แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้โอนเงิน ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังบริษัท หลังจะนั้นสมาชิกจะได้รับ SMS แจ้งผลการเปิดใช้บริการ
 • ส่งข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คำแนะนำและข้อติชม ผ่านระบบออนไลน์ถึงศูนย์บริการสมาชิกบัตรฯ
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการและการเข้าใช้งานเบื้องต้น
วิธีการลงทะเบียน
ระบบจะกำหนดให้ผู้สมัครใช้บริการใช้หมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขบัตรสินเชื่อของลูกค้าในการเข้าระบบ สำหรับครั้งแรกที่ทำการลงทะเบียน ระบบจะให้ผู้ใช้กรอกหมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขบัตรสินเชื่อพร้อมรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้ และเมื่อลงทะเบียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถนำหมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขบัตรสินเชื่อเพื่อ Log on เข้าใช้บริการควบคู่ไปกับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One-Time Password หรือ OTP) ที่ผู้ใช้จะได้รับทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
 
วิธีกำหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One-Time Password หรือ OTP)
ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดหมายโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก (เช่น 081XXXXXXX) ที่เป็นเบอร์มือถือส่วนตัวของท่านเพื่อขอรับรหัส OTP โดยเบอร์มือถือดังกล่าวจะต้องตรงกับที่บันทึกไว้ในระบบของบริษัทฯ และทุกครั้งที่ผู้ใช้เลือกเข้าระบบด้วยการใช้หมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขบัตสินเชื่อ ระบบจะส่งรหัส OTP ที่เป็นเลข 6 หลัก ให้ลูกค้าผ่านระบบข้อความ (SMS)
 
วิธีการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One-Time Password หรือ OTP)
เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความ (SMS) ที่มีเลขรหัส OTP 6 หลักแล้ว ผู้ใช้ต้องนำไปกรอกในช่อง "รหัส OTP" เพื่อทำการยืนยันตัวตนในการ Log on เข้าใช้บริการ (หมายเหตุ: รหัส OTP มีอายุ 12 นาที)