dcsimg
เกี่ยวกับเรา  |  ข่าวสารและกิจกรรม  |  ค้นหาสาขา  |  ติดต่อเรา เทสโก้ โลตัส
TH/EN
หน้าแรก / บัตรเครดิต / สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
หน้าแรก / บัตรเครดิต / สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

 


สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า รับฟรีของวิเศษ โดราเอมอน

ฟรี! รับกระเป๋าสะพาย Doraemon มูลค่า 1,990 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสม 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังหลังบัตรอนุมัติ

หรือ ฟรี! รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว Doraemon มูลค่า 5,990 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสม 15,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังหลังบัตรอนุมัติ

หรือ ฟรี! รับกระเป๋าสะพาย โดราเอมอน และ กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน มูลค่า 7,980 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสม 40,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังหลังบัตรอนุมัติ

Top spender รับกระเป๋าสะพาย โดราเอมอน และ กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน และชุดเครื่องนอนโดเรมอน มูลค่ารวม 13,570 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมสูงสุด (Top spender) 100,000 บาท ขั้นไป สะสมสูงสุดตลอดรายการ

ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก(สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม)

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2559
สิทธิพิเศษตลอดปี ตั้งแต่บาทแรก


รับคืนสูงสุด 3.5%*** (คูปองเงินสดคลับการ์ด) จากยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา และเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์ เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับคลับการ์ด
รับคืนสูงสุด 3%*** (เครดิตเงินคืน) เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ สงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนเฉพาะยอดการเติมน้ำมันเอสโซ่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 6 ครั้งต่อรอบบัญชี หรือเครดิตเงินคืนไม่เกิน 180 บาทต่อรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 2560

ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ / ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


สำหรับพนักงานบริษัท
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • อายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
  30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
  15,000 - 29,999 บาท สำหรับบัตรทอง
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือนหรือมีเงินหมุนเวียน ตั้งแต่
  300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
  30,000 - 299,999 บาท สำหรับบัตรทอง

เอกสารประกอบการพิจารณา


สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • หรือสำเนาทะเบียนบ้าน + ใบขับขี่
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ระบุเงินเดือนและอายุงาน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า)
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก/ใบทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือใช้หมุนเวียนของกิจการ)

เอกสารประกอบการพิจารณา


 • อายุ 15 ปีขึ้นไปใช้เอกสารสำเนาประจำตัวประชาชน ผู้ถือบัตรเสริม
 • กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการที่ไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนในการสมัคร ให้ใช้ทะเบียนบ้านควบคู่ด้วย
เงื่อนไข

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน
• รับ กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน มูลค่า 1,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรอนุมัติ จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• บริษัทฯ จะจัดส่ง กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการ
• กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

**เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน
• ลูกค้าสมัครบัตรฯ ใหม่จะได้รับ กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน มูลค่า 5,990 เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังจากบัตรอนุมัติ จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• บริษัทฯ จะจัดส่ง กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ
• กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

***เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน และ กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน
• ลูกค้าสมัครบัตรฯ ใหม่จะได้รับ กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน มูลค่า 5,990 และ กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน มูลค่า 1,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 40,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังจากบัตรอนุมัติ จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
• บริษัทฯ จะจัดส่ง กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการ
• ลูกค้าจะได้รับ กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน และ กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน ไม่พร้อมกัน
• กระเป๋าสะพายและกระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

****เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Top Spender: กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน, กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน, และ ชุดเครื่องนอน โดราเอมอน
• ลูกค้าที่สมัครบัตรฯ ใหม่และได้รับอนุมัติบัตรภายในวันที่ 1 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2559 และมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 1 ท่าน ตลอดรายการ รับ กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน, กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน, และ ชุดเครื่องนอน โดราเอมอน มูลค่ารวม 13,570 บาท
• กำหนดยอดขั้นต่ำสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด (Top spender) 100,000 บาท ขั้นไป นับยอดการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2559
• กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน, กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน, และ ชุดเครื่องนอน โดราเอมอน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ จะทำการส่งข้อความผ่านทาง SMS ไปยังที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดที่ได้รับ รับ กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน, กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน, และ ชุดเครื่องนอน โดราเอมอน ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “โปรแกรมสมัครบัตรใหม่ช่วง 1 ส.ค. ถึง 31ต.ค.59 ช่องทางออนไลน์” ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบัตรได้แจ้งไว้
• บริษัทฯ จะจัดส่ง รับ กระเป๋าสะพาย โดราเอมอน, กระเป๋าเดินทาง โดราเอมอน, และ ชุดเครื่องนอน โดราเอมอน ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 90 วัน

*/**/***เงื่อนไขรวม
• เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า หรือยกเลิกบัตรเข้ามาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และสมัครบัตรผ่าน www.tescolotusfs.com และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึง 31ต.ค.59
• ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติ ผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1 ส.ค. ถึง 31ต.ค.59
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
• คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก, ยอดชำระสำหรับประกัน AIA และกองทุนรวม, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
• กำหนดการจัดส่งของสมนาคุณสำหรับบัตรที่อนุมัติและมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค. 2559 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2559, ระหว่างวันที่ 1- 30 ก.ย. 2559 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 1 ม.ค. 2560, ระหว่างวันที่ 1- 31 ต.ค. 2559 สมาชิกจะได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 28 ก.พ. 2560
• ของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทฯส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
• บริษัทฯมิได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า หากมีการชำรุดบกพร่อง เสียหาย ลูกค้าสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง
• ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด