เกี่ยวกับเรา  |  ข่าวสารและกิจกรรม  |  ค้นหาสาขา  |  ติดต่อเรา เทสโก้ โลตัส
TH/EN
หน้าแรก / บัตรเครดิต / สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
หน้าแรก / บัตรเครดิต / สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

เงื่อนไข
เงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
 • บริษัทฯ จะทำการยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตให้ท่านสำหรับค่าธรรมเนียมปีแรก เมื่อสมัครบัตรแบบออนไลน์
*เงื่อนไขรายการ รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%
 • สมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรและได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 – 31 มี.ค. 58
 • รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมที่ห้างเทสโก้ โลตัสตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรอนุมัติ บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเพิ่มจากยอดใช้จ่ายสะสมที่ห้างเทสโก้ โลตัส สูงสุดไม่เกิน 300 บาท/หมายเลขบัญชีตลอดรายการ•รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% เมื่อยอดใช้จ่ายสะสมที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรอนุมัติ บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเพิ่มจากยอดใช้จ่ายสะสมที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สูงสุดไม่เกิน 300 บาท/หมายเลขบัญชีตลอดรายการ•สงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 12%(สูงสุด 600 บาท/หมายเลขบัญชี ตลอดรายการ)โดยบริษัทจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 60 วัน นับจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย
**เงื่อนไขรายการรับของสมนาคุณเตาย่างบาร์บีคิวไฟฟ้า มูลค่า 1,590 บาท
 • เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรแพลทินัมและได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 – 31 มี.ค. 58
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของ สมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน•บริษัทฯจะจัดส่ง เตาย่างบาร์บีคิวไฟฟ้า ให้แก่สมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย หลังจากมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรอนุมัติ(จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัญชี) •คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการผ่อนสินค้า,ยอดชำระสำหรับประกัน AIA และกองทุนรวม, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การเบิกเงินสดล่วงหน้า,การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
 • บริษัทมิได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า หากมีการชำรุดบกพร่อง เสียหาย ลูกค้าสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง
 • ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
***เงื่อนไขรายการรับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 200 บาท เพิ่ม
 • สมัครและอนุมัติบัตรฯ ผ่าน www.tescolotusfs.com ระหว่าง 1 ธ.ค.57 – 31 มี.ค.58
 • รับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 200 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 30 หลังจากที่บัตรอนุมัติ ยกเว้นรายการผ่อนสินค้า,ยอดซื้อกองทุนรวม ,หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงินยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่สามารถรวมค่าใช้จ่ายของบัตรเสริม
 • บริษัทฯจะจัดส่งบับัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส ให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการ
****เงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักตลอดปี
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


สำหรับพนักงานบริษัท
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
  30,000 บาทขึ้นไป บัตรแพลทินัม
  15,000 - 29,999 บาท บัตรทอง
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
  300,000 บาทขึ้นไป บัตรแพลทินัม
  30,000 - 299,999 บาท บัตรทอง

เอกสารประกอบการพิจารณา


สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ระบุเงินเดือนและอายุงาน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหมายเลขบัตรคลับการ์ด
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก/ใบทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือใช้หมุนเวียนของกิจการ)
 • สำเนาหมายเลขบัตรคลับการ์ด

เอกสารประกอบการพิจารณา


 • อายุ 15 ปีขึ้นไปใช้เอกสารสำเนาประจำตัวประชาชน ผู้ถือบัตรเสริม
 • กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการที่ไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนในการสมัคร ให้ใช้ทะเบียนบ้านควบคู่ด้วย