dcsimg
เกี่ยวกับเรา  |  ข่าวสารและกิจกรรม  |  ค้นหาสาขา  |  ติดต่อเรา เทสโก้ โลตัส
TH/EN
หน้าแรก / บัตรเครดิต / สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
หน้าแรก / บัตรเครดิต / สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

 

สมัครออนไลน์ วันนี้
คุ้มกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว ....แค่สมัครบัตร และช้อปเบาๆ


คุ้มที่ 1 ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก (สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม)
คุ้มที่ 2 รับฟรี! บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท*/***
หรือ รับฟรี! กระเป๋าเดินทางสุดชิค มูลค่า 7,490 บาท**/***คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


สำหรับพนักงานบริษัท
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • อายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
  30,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
  15,000 - 29,999 บาท สำหรับบัตรทอง
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือนหรือมีเงินหมุนเวียน ตั้งแต่
  300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม
  30,000 - 299,999 บาท สำหรับบัตรทอง

เอกสารประกอบการพิจารณา


สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • หรือสำเนาทะเบียนบ้าน + ใบขับขี่
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ระบุเงินเดือนและอายุงาน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า)
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก/ใบทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือใช้หมุนเวียนของกิจการ)

เอกสารประกอบการพิจารณา


 • อายุ 15 ปีขึ้นไปใช้เอกสารสำเนาประจำตัวประชาชน ผู้ถือบัตรเสริม
 • กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการที่ไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนในการสมัคร ให้ใช้ทะเบียนบ้านควบคู่ด้วย
เงื่อนไข

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
•ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติ ผ่านช่องทางออนไลน์
•เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรผ่าน www.tescolotusfs.com และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58
•รับฟรี! บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
•บริษัทฯจะจัดส่งบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท ให้แก่สมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย หลังจากมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรอนุมัติ
•บัตรของขวัญไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

**เงื่อนไขรายการรับของสมนาคุณกระเป๋าเดินทางสุดชิคมูลค่า 7,490 บาท
•เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรผ่าน www.tescolotusfs.com และได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58
•บริษัทฯจะจัดส่งสมนาคุณ ให้แก่สมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่จบรายการส่งเสริมการขาย หลังจากมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรอนุมัติ (จำกัด 1 ชุด/หมายเลขบัญชี)
•ของสมนาคุณไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

***เงื่อนไขรวม
•คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้นยอดชำระสำหรับประกัน AIA และกองทุนรวม, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การเบิกเงินสดล่วงหน้า,การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียวในกรณีที่บริษัทฯให้ของสมนาคุณในรายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการหรือของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
•ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
•ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด