เกี่ยวกับเรา  |  ข่าวสารและกิจกรรม  |  ค้นหาสาขา  |  ติดต่อเรา เทสโก้ โลตัส
TH/EN
หน้าแรก / บัตรเครดิต / สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
หน้าแรก / บัตรเครดิต / สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

สมัครออนไลน์ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


สำหรับพนักงานบริษัท
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
  30,000 บาทขึ้นไป บัตรแพลทินัม
  15,000 - 29,999 บาท บัตรทอง
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่บ้านและที่ทำงาน
 • รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่
  300,000 บาทขึ้นไป บัตรแพลทินัม
  30,000 - 299,999 บาท บัตรทอง

เอกสารประกอบการพิจารณา


สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ระบุเงินเดือนและอายุงาน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหมายเลขบัตรคลับการ์ด
สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก/ใบทะเบียนการค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเงินเดือนเข้า หรือใช้หมุนเวียนของกิจการ)
 • สำเนาหมายเลขบัตรคลับการ์ด

เอกสารประกอบการพิจารณา


 • อายุ 15 ปีขึ้นไปใช้เอกสารสำเนาประจำตัวประชาชน ผู้ถือบัตรเสริม
 • กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการที่ไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนในการสมัคร ให้ใช้ทะเบียนบ้านควบคู่ด้วย
เงื่อนไข
เงื่อนไขฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
 • บริษัทฯ จะทำการยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตให้ท่านสำหรับค่าธรรมเนียมปีแรก
*เงื่อนไขรายการรับของสมนาคุณกระเป๋า Overnight bag G2000 มูลค่า 1,990 บาท
 • สมัครและได้รับอนุมัติบัตรระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 57
 • บริษัทฯจะจัดส่ง กระเป๋า Overnight bag ให้แก่สมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน หลังจากมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันหลังจากบัตรอนุมัติ(จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัญชี)
 • คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการผ่อนสินค้า,ยอดชำระสำหรับประกัน AIA และกองทุนรวม, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การเบิกเงินสดล่วงหน้า,การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายของบัตรเสริม
 • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
 • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า หากมีการชำรุดบกพร่อง เสียหาย ลูกค้าสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง
**เงื่อนไขรายการรับของสมนาคุณ Trolley bag designed by caggioni ขนาด 20 นิ้ว
 • สมัครและได้รับอนุมัติบัตรระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 57
 • เฉพาะผู้สมัครบัตรแพลทินัม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของ สมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับสมาชิกบัตรเพียงอย่างเดียว
 • บริษัทฯ จะจัดส่ง Trolley bag ให้แก่สมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน หลังจากมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันหลังจากบัตรอนุมัติ (จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัญชี)
 • คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าทั่วไป ยกเว้น รายการผ่อนสินค้า, ยอดชำระสำหรับประกัน AIA และกองทุนรวม, หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายของบัตรเสริม
 • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่บริษัทส่งของสมนาคุณแก่ท่าน
 • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า หากมีการชำรุดบกพร่อง เสียหาย ลูกค้าสามารถติดต่อที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตามที่อยู่ข้างกล่องโดยตรง
 • ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
***เงื่อนไขรายการรับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 200 บาท เพิ่ม*
 • สมัครและอนุมัติบัตรฯ ผ่าน www.tescolotusfs.com ระหว่าง 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 57
 • รับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 200 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ขั้นต่ำ 500 บาท ภายใน 30 หลังจากที่บัตรอนุมัติ ยกเว้นรายการผ่อนสินค้า,ยอดซื้อกองทุนรวม ,หมวดทองคำ จิวเวลรี่ และเครื่องประดับมีมูลค่า, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงินยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่สามารถรวมค่าใช้จ่ายของบัตรเสริม
 • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส ให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการ
****เงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักตลอดปี
 • รับคูปองเงินสดคืนสูงสุด 3.5% จากยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับคลับการ์ด (รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 3.5% สำหรับบัตรแพลทินัม และ 2.5% สำหรับบัตรทอง เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่าคู่กับคลับการ์ด สำหรับยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส ไม่เกิน 15,000 บาทต่อรอบบัญชี)
 • รับคูปองเงินสดคลับการ์ด 1.5% สำหรับทุกประเภทบัตรเมื่อใช้คู่กับคลับการ์ด สำหรับยอดใช้จ่ายที่ห้างเทสโก้ โลตัส ส่วนที่เกิน 15,000 บาทต่อรอบบัญชี
 • ยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัสจะได้เป็นคะแนนสะสมเพื่อรอเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดคลับการ์ดทุก ๆ 3 เดือนตามรอบที่กำหนด
 • คูปองเงินสดจากการใช้คลับการ์ดคู่กับบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ประกอบด้วย คูปองเงินสด 0.5% จากยอดใช้จ่ายผ่านคลับการ์ด (ยอดใช้จ่าย 20 บาทได้รับ 10 แต้มคลับการ์ด) และคูปองเงินสด 3% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรแพลทินัม (ยอดใช้จ่าย 20 บาทได้รับ 6 คะแนนเทสโก้ โลตัส วีซ่า) หรือ 2% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทอง (ยอดใช้จ่าย 20 บาทได้รับ 4 คะแนนเทสโก้ โลตัส วีซ่า)
 • อัตราการเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นคูปองเงินสด 100 คะแนนเทสโก้ โลตัส วีซ่า เท่ากับ 1,000 แต้มคลับการ์ดเทียบเท่าคูปองเงินสด 10 บาท
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% จากยอดใช้จ่ายที่ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ที่ร่วมรายการ
 • เครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรแพลทินัม 2% สำหรับบัตรทอง และ 1 % สำหรับบัตรคลาสสิค สงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนเฉพาะยอดการเติมน้ำมันเอสโซ่สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 10 ครั้งต่อรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 57
 • รับคูปองเงินสดคืน 0.5% จากยอดใช้จ่ายทุกที่ทั่วโลกที่มีเครี่องหมาย VISA (ยอดใช้จ่าย 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนนเทสโก้ โลตัส วีซ่า) คำนวณยอดใช้จ่ายทุกที่ทั่วโลก ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส, เทสโก้ ช้อป ออนไลน์, ยอดใช้จ่ายที่ปั้มเอสโซ่ ยอดซื้อกองทุกรวม ยอดซื้อประกัน AIA ยอดเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด